Smittevernoppdatering | uke 01

52 positive koronatester i uke 01  
329 vaksinedoser satt   
33 i isolasjon og 38 i karantene ved inngangen til uke 02

Tegning av stilisert sprøyte og virus - Klikk for stort bildeSmittevernoppdatering 

Uke 01 – 2022

Smittevernoppdatering fra Hammerfest kommune vil normalt komme ukentlig, på mandager – hyppigere ved behov.

Testing og smittesporing

 • Vi har fått påvist 52 positive tester for covid-19 i uke 01.
  • mandag: 13
  • tirsdag: 12
  • onsdag: 6
  • torsdag 5
  • fredag: 13
  • lørdag: 2
  • søndag 1
 • 33 er i isolasjon ved inngangen til uke 02.
 • 38 er i karantene ved inngangen til uke 02.
 • 329 personer fikk vaksine i uke 01.

Gjeldende smittevernråd

 • Test deg hvis du får luftveissymptomer. Hold deg hjemme til du er frisk.
 • Hold 1 meters avstand til de du ikke bor sammen med.
 • Unngå klemming og håndhilsing. Finn heller andre måter å hilse på.
 • Bruk munnbind innendørs i det offentlige rom hvis det ikke er mulig å holde avstand –  i butikker, kjøpesentre, frisører o.l., serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. 
 • Reduser antallet nærkontakter

Smittetrend

 • Smittetall og isolasjonstall holder seg stabilt lavt siden uken før jul. Det er forventet noe økte smitte etter juleferien, men denne har foreløpig latt vente på seg.
 • Konsekvensene av at smitten er nå lav i kommunen. Ingen nye Covid-dødsfall siste seks ukene, total sykdomsbyrde er svært lav, nesten ingen smitte hos pasienter i institusjoner og påvirkning på de kommunale sektorene er klart mindre nå enn for noen uker siden. 
 • Sykehuset har ingen pasienter innlagt med Covid-19 og driften er tilbake til normal.
 • Nye tilfeller: Hovedsakelig arbeidsinnreise og feriereise, noen få hustandsmedlemmer og sporadiske tilfeller av ukjent smittekilde.
 • Svært få over 65 år.

Testing

Fra mandag 10. januar er testsenteret flyttet til Mellomgata

Vaksinering

Det ble satt 329 vaksinedoser i uke 01 - hovedsakelig oppfriskningsdoser.
71 % over 45 år har fått oppfriskningsdose i Hammerfest.

Vaksinering foregår på AKS på torsdag 13.januar med utvidet åpningstid 09:00 – 20:00 og fredag 14. januar 09:00 – 15:15.

Se planlagte vaksinasjonsdager

Omikron

Vi fikk de to første tilfellene av omikron bekreftet i uke 01. Dette var av to innreisende som ble testet i romjulen.

Risikovurdering

Vår løpende risikovurdering baserer seg ikke på antall koronasmittede, men heller på den samlede belastningen på helsevesenet fra covid 19, sesonginfluensa, RS-virus og andre luftveisinfeksjoner. Det vil være dette totalbildet som er avgjørende for vår risikovurdering og om vi skal innføre lokale smitteverntiltak.

Vi planlegger for  3 forskjellige scenarier:

 • Scenario 1
  Lavt nivå på innleggelser og ingen betydelige konsekvenser av smittespredningen i samfunnet.
  Ingen tiltak utover grunnleggende smitteverntiltak.
 • Scenario 2
  Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad.
  Mulige tiltak er forsterket kommunikasjon, minne om viktighet av vaksinasjon, oppfordre til hjemmekontor, tiltak rettet mot sårbare grupper og vurdere å gjeninnføre nedjustert TISK.
   
 • Scenario 3
  Høy grad av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i alvorlig grad.
  Mulige tiltak er gjeninnføre TISK, målrettede kontaktreduserende tiltak og kompensatoriske tiltak for å redusere tiltaksbyrden i ulike grupper og sektorer.

Vi er for tiden i scenario 1

Pressekonferanse

Det er planlagt ny pressekonferanse onsdag 12. januar kl. 10:00.
Pressekonferansen sendes som vanlig direkte på kommunens facebookside, og legges ut på kommunens nettside i etterkant.