Smittevernoppdatering | Uke 46 - 2021

219 positive koronatester
3 pasienter innlagt på sykehus  
3 covid-smittede pasienter døde
 

Tegning av stilisert sprøyte og virus - Klikk for stort bildeSmittevernoppdatering 

Uke 46 - 2021

Smittevernoppdatering fra Hammerfest kommune vil normalt komme ukentlig, på mandager – hyppigere ved behov.

Testing og smittesporing

Oppsummering for uke 46

 • Vi har fått påvist 219 positive tester for covid-19 i uke 46.
 • Vi har gjennomført 860 tester for koronasmitte på testsenteret. Det tilsvarer 7,5 % av befolkningen. I tillegg er et stort antall testet på avdelinger, på skoler og i barnehager, og hjemme.
 • 144 er i isolasjon ved utgangen av uke 46.
 • 3 pasienter hjemmehørende i Hammerfest kommune er innlagt med covid-19 på Hammerfest sykehus.
 • 20 beboere på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner er smittet med covid-19. (27 har blitt smittet i denne smittebølgen, og 7 er avisolert)
 • 3 pasienter med påvist covid-19-smitte har dødd i løpet av uken. Det er dødsfall nr.4, 5 og 6 av covid-19-smittede pasienter i løpet av pandemien

Hovedtrykket av nye koronasmittede ligger nå blant barn og unge. 

Gjeldende smittevernråd

 • Test deg hvis du får luftveissymptomer. Hold deg hjemme til du er frisk.
 • Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom.
 • Bruk gjerne munnbind innendørs i det offentlige rom hvis det ikke er mulig å holde avstand.
 • Vurder å bruke hjemmekontor når det er mulig
 • Reduser antallet nærkontakter

Vaksinering

I dag og i morgen, mandag 22. og tirsdag 23. november gjennomfører vi massevaksinering med oppfriskningsdose (dose 3) av koronavaskine i flerbrukshallen i Hammerfesthallen for de fra 65 år og over og for helsepersonell ved Finnmarkssykehuset. Vi fortsetter med vaksinering på Arktisk kultursenter (AKS) på torsdager utover vinteren

📅 Planlagte vaksinasjonsdager

Se planlagte vaksinasjonsdager

Besøksstopp ved kommunale institusjoner

Vi viderefører allment besøksforbud på de kommunale helse- og omsorgsinstitusjonene også ut uke 47. Individuelle hensyn tas i betraktning. 

Pressekonferanse

Det er planlagt pressekonferanse fredag 26. november kl. 10:00.
Pressekonferansen sendes som vanlig direkte på kommunens facebookside, og legges ut på kommunens nettside i etterkant. 

Risikovurdering

Vår løpende risikovurdering baserer seg ikke på antall koronasmittede, men heller på den samlede belastningen på helsevesenet fra covid 19, sesonginfluensa, RS-virus og andre luftveisinfeksjoner. Det vil være dette totalbildet som er avgjørende for vår risikovurdering og om vi skal innføre lokale smitteverntiltak.

Vi planlegger for  3 forskjellige scenarier:

 • Scenario 1
  Lavt nivå på innleggelser og ingen betydelige konsekvenser av smittespredningen i samfunnet.
  Ingen tiltak utover grunnleggende smitteverntiltak.
 • Scenario 2
  Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad.
  Mulige tiltak er forsterket kommunikasjon, minne om viktighet av vaksinasjon, oppfordre til hjemmekontor, tiltak rettet mot sårbare grupper og vurdere å gjeninnføre nedjustert TISK.
   
 • Scenario 3
  Høy grad av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i alvorlig grad.
  Mulige tiltak er gjeninnføre TISK, målrettede kontaktreduserende tiltak og kompensatoriske tiltak for å redusere tiltaksbyrden i ulike grupper og sektorer.

Vi er for tiden i scenario 2