Smittevernoppdatering | uke 52

36 positive koronatester i uke 52  
23 i isolasjon og 53 i karantene ved inngangen til uke 01

Tegning av stilisert sprøyte og virus - Klikk for stort bildeSmittevernoppdatering 

Uke 52 – 2021

Smittevernoppdatering fra Hammerfest kommune vil normalt komme ukentlig, på mandager – hyppigere ved behov.

Testing og smittesporing

 • Vi har fått påvist 36 positive tester for covid-19 i uke 52.
 • 23 er i isolasjon ved inngangen til uke 01.
 • 53 er i karantene ved inngangen til uke 01.
 • Ingen hjemmehørende i Hammerfest kommune er innlagt på sykehus med covid-19. 
 • Ingen brukere eller beboere i kommunal helse- og omsorgstjeneste med aktiv covid-19-smitte.

Gjeldende smittevernråd

 • Test deg hvis du får luftveissymptomer. Hold deg hjemme til du er frisk.
 • Hold 1 meters avstand til de du ikke bor sammen med.
 • Unngå klemming og håndhilsing. Finn heller andre måter å hilse på.
 • Bruk munnbind innendørs i det offentlige rom hvis det ikke er mulig å holde avstand –  i butikker, kjøpesentre, frisører o.l., serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. 
 • Reduser antallet nærkontakter

Smittetrend

Smittetall og isolasjonstall har fortsatt gått nedover og har nå stabilisert seg. Det forventes noe økte smitte etter juleferien fordi folk kan ha ventet med å teste seg, og fordi teststasjonen har vært stengt noen dager.

Konsekvensene av at smitten gått ned kraftig sammenliknet med situasjonen for noen uker siden: Ingen nye dødsfall siste fem ukene, total sykdomsbyrde er svært lav, nesten ingen smitte hos pasienter i institusjoner og påvirkning på de kommunale sektorene er klart mindre nå enn for noen uker siden. 

Det ligger til enhver tid 0-1 pasient på sykehuset fra vår kommune, og antallet nye innleggelser har gått betraktelig ned. Kapasiteten på sykehuset er ikke like presset som for noen uker siden.

Nye tilfeller: blandet befolkningsgruppe, fortsatt få over 65 år. Flere uvaksinerte med svake symptomer.

Vi ser svært få tilfeller av ukjent smittekilde/smitteeksponering, færre enn før.

Vaksinering

Det ble satt 330 vaksinedoser i uke 52. 68 % over 45 år har fått oppfriskningsdose i Hammerfest

Se vaksineringsstatus her

Denne uken vaksinerer vi på AKS på torsdag 6. januar 09:00 – 15:15.

Se planlagte vaksinasjonsdager

Omikron

Vi har ennå ikke fått påvist noen smittetilfeller med omikron-varianten av koronaviruset i Hammerfest, men vi regner med at det vil skje innen kort tid. 

Risikovurdering

Vår løpende risikovurdering baserer seg ikke på antall koronasmittede, men heller på den samlede belastningen på helsevesenet fra covid 19, sesonginfluensa, RS-virus og andre luftveisinfeksjoner. Det vil være dette totalbildet som er avgjørende for vår risikovurdering og om vi skal innføre lokale smitteverntiltak.

Vi planlegger for  3 forskjellige scenarier:

 • Scenario 1
  Lavt nivå på innleggelser og ingen betydelige konsekvenser av smittespredningen i samfunnet.
  Ingen tiltak utover grunnleggende smitteverntiltak.
 • Scenario 2
  Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad.
  Mulige tiltak er forsterket kommunikasjon, minne om viktighet av vaksinasjon, oppfordre til hjemmekontor, tiltak rettet mot sårbare grupper og vurdere å gjeninnføre nedjustert TISK.
   
 • Scenario 3
  Høy grad av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i alvorlig grad.
  Mulige tiltak er gjeninnføre TISK, målrettede kontaktreduserende tiltak og kompensatoriske tiltak for å redusere tiltaksbyrden i ulike grupper og sektorer.

Vi er for tiden i scenario 1

Pressekonferanse

Det er planlagt ny pressekonferanse onsdag 11. januar  kl. 10:00.
Pressekonferansen sendes som vanlig direkte på kommunens facebookside, og legges ut på kommunens nettside i etterkant.