SMS-varsel med tilbud om vaksine

Hammerfest kommune sender ut tilbud om vaksine via SMS.

Vaksinering uke 13

De som skal vaksineres i påsken uke 13 vil få tilsendt SMS fredag 26. mars eller søndag 28. mars med tilbud om time. Vaksineringen vil foregå onsdag 31. mars.

Du svarer på SMS med tilbud om time, med navnet ditt og «JA» eller «NEI» på om du kan møte til oppsatt tid.

Vaksinering etter påske

Vi sender ut SMS fredag 26. mars og søndag 28. mars med tilbud om vaksine. De som mottar denne SMS må svare «Ja + navn» eller «Nei + navn» til om de ønsker å vaksinere seg. Tidspunkt for vaksinering vil bli sendt ut 5. april.

Har du spørsmål eller problemer med å svare på SMS kan du ta kontakt med koronatelefonen.

Mer informasjon om vaksinering i Hammerfest finner du på vår infoside.

Koronatelefonen: M 484 09 779

Send e-post

Åpningstid koronatelefonen:

  • Mandag 29. og tirsdag 20. mars: kl. 8 – 15
  • Onsdag 31. mars: kl. 8 – 12
  • Lørdag 3. april: kl. 10 - 12