Sommer-SFO

Etter de strenge smitteverntiltakene mot spredning av koronaviruset covid-19 som ble innført i mars, er vi nå på vei i en langsom og kontrollert gjenåpning av samfunnet. For oss i Hammerfest er det noen endringer nå i juni.

Barnehageavdelinger og skoleklasser trenger ikke lenger å deles opp i mindre smitteverngrupper («kohorter»). Barna kan omgås og leke sammen i hele avdelingene og i hele skoleklassene. Dette betyr også at sommer-SFO’en på hver skole vil kunne fungere som en egen avdeling.

For SFO i sommer vil det være en del endringer som må gjøres for å overholde smittevernreglene.

  • Åpningstiden er 07:30 – 15:30
  • Barna må ha med seg en solid matpakke og en egen drikkeflaske hver dag. Drikke vil bli servert til måltidene. Det vil ikke bli fakturert for kost.
  • Fristen for å melde inn barnets ferie og kjøp av dagplass (2. – 4.trinn) var 08.05.2020. Det er ikke anledning å endre på barnets ferie og heller ikke mulighet for å kjøpe dagplass i løpet av sommeren
  • Vi oppfordrer foreldre til å bringe/hente i skolegården. Er det behov for å gå inn i garderoben så påse at at det ikke er andre i garderoben – vent på tur.
    • Vi ber dere bruke IST direkte for å formidle beskjeder til SFO. Legg inn avtaler/fri som gjelder for dagen eller en periode

Sommer-SFO finner sted på hver skole på samme måte som ordinær SFO.

Husk

  • Ingen syke skal møte i SFO
  • God hygiene