Status for smittesituasjonen i Hammerfest lørdag 1. mai

Ingen endring i antall smittede - fortsatt totalt 4 med aktiv covid-19-smitte i Hammerfest kommune

Omtrent 80 prøvesvar har kommet inn som negative. Vi mangler fortsatt omtrent 10 prøvesvar.
Det har ikke vært nødvendig med ytterligere testing lørdag, da alle som må testes allerede er testet. Det ser heller ikke ut til å være nødvendig med testing søndag 2. mai.