Stenging av barnehager og skoler i Hammerfest kommune

Barnehager og skoler i hele landet stenges fra klokken 18:00 torsdag 12.mars til og med torsdag 26. mars 2020.

Selv om barnehager og skoler stenges, må vi opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner. Vi vil også unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Derfor etablerer vi i Hammerfest kommune et omsorgstilbud i barnehager og småtrinnet, 1-4. klasse (for barn ut det året det fyller 12 år). Dette er for barn av foreldre som ikke har andre muligheter for barnepass og som har kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Elevene har rett til å få opplæring, og i Hammerfest kommune arbeider vi med å legge til rette med våre digitale løsninger for å sørge for god kommunikasjon mellom lærere og elever og for at elever kan utføre skolearbeid hjemme.

Det vil komme informasjon om løsningene fra hver enkelt skole.

Kritiske samfunnsfunksjoner er:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Barn av personer som faller inn under statens kriterier for kritiske samfunnsfunksjoner får plass på den barnehagen eller i den skolen der de vanligvis går, hvis de foresatte ikke får organisert annet barnepass. 

Barna skal leveres i den barnehagen eller på den skolen der de vanligvis går. Men dette gjelder altså bare for de som har samfunnskritiske funksjoner og som ikke får organisert noe annet barnepass.

For å kunne benytte dette omsorgstilbudet må begge foreldrene inneha en kritisk samfunnsfunksjon og ikke ha mulighet til å ordne barnepass på andre måter.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laget en oversikt over hva som er samfunnskritiske funksjoner. (PDF, 114 kB)

Ta kontakt med barnehagen eller skolen til barnet ditt for å formidle behov i perioden barnehagen eller skolen er stengt.