Testing for koronavirus SARS-CoV2

Testing for koronavirus kan foregå på tre måter:

 • PCR-test utført på teststasjonen og analysert ved laboratoriet på UNN i Tromsø
 • Hurtigtest utført på teststasjonen eller av kommunen på skoler o.l.
 • Hurtigtest utført hjemme (hjemmetest)


Hvordan bestiller jeg test?

Bestilling via helsenorge.no

Hvis du har bostedsadresse i Hammerfest kommune, er det enkleste og raskeste er å bestille time selv på Helsenorge.no.
Logg inn, og velg Timeavtaler.
Klikk så på Bestill time og velg Hammerfest legevakt Smittevern:


Du kan velge dato og klokkeslett og blir umiddelbart satt opp med time for koronatest.

 • Du kan bestille test opptil to uker i forveien
 • Du kan avbestille time inntil 24 timer før oppsatt tidspunkt

Hvem skal testes for koronavirus?

Alle nærkontakter* til en som har fått påvist smitte med covid-19 skal testes for smitte.

Uvaksinerte og delvaksinerte

Uvaksinerte skal og delvaksinerte testes enten med selvtest/hurtigtest hver dag eller PCR-test annenhver dag i 7 dager regnet fra smitteeksponeringen.

Fullvaksinerte og de som har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder

– skal ta én test så raskt som mulig, og en test til i løpet av 7 dager fra smitteeksponeringen, helst mellom dag 3 og dag 5. Personer som har gjennomgått covid-19 for mindre enn 3 måneder siden trenger ikke å testes.

Om du får positivt svar på en hjemmetest eller annen antigen hurtigtest, bør den alltid bekreftes med en PCR-test som du kan ta på vår teststasjon innen 24 timer.

Helsepersonell som er nærkontakter

Helsepersonell skal følge rådene som gjelder for befolkningen som helhet, men med noen ekstra smitteverntiltak:

Helsepersonell bør

 • bli hjemme og teste seg, selv ved vage symptomer.
 • være ekstra oppmerksomme på egen helse og utvikling av luftveissymptomer i 10 dager etter eksponering og følge egne råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr
 • benytte munnbind fram til 5 dager etter siste eksponering når de har nær kontakt med pasient. Gjelder også ved negativ test. De bør tilstrebe å holde avstand til kolleger.

Helsepersonell kan

 • gå på jobb med nyoppståtte vage luftveissymptomer eller milde restsymptomer og god allmenntilstand hvis de har testet negativt for covid-19 og benytter munnbind ved tett kontakt med pasienter og holder avstand til andre ansatte
* som nærkontakt regnes alle som har vært i mindre enn to meters avstand fra en smittet i 15 minutter eller mer, og alle husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, som kjærester, bestevenner, sexpartnere og lignende.

Testplikt for innreisende til Norge

Se Helsenorge.no for regler om test ved innreise til Norge.

Hvordan foregår testen?

All koronatesting foregår på vårt testsenter i Parkgata 18 i Hammerfest sentrum.

 

Det har vært røykutvikling i Parkgata 18, der testsenteret for koronasmitte ligger. Senteret blir sannsynligvis stengt ut dagen mandag 29. november. Hvis bygningen også er stengt i morgen, tirsdag 30., vil vi åpne senteret igjen i andre lokaler og informere om det her.

 

Alle dager 10:00 – 14:00

Åpningstidene kan endres på kort varsel ved behov. 


Møt opp i tide. Det er til tider stor trafikk på testsenteret, og vi ønsker å holde den oppsatte timeplanen. For å unngå smittespredning mellom de som kommer for å testes og personale, er vi nøye med å holde sosial avstand mellom alle som kommer til testing, og det er derfor heller ikke noe venterom på testsenteret. Vent ute eller i egen bil til tidspunktet for din timeavtale. Gå til inngangsdøren på det avtalte tidspunktet og vent der, så blir du hentet av testpersonalet.

Koster det noe å teste seg?

Det er gratis å blir testet for covid-19. Hvis du bestiller time, ikke avbestiller innen 24 timer før timen og ikke møter opp, får du et gebyr på kr. 60 i form av et betalingsvarsel som tekstmelding. Hvis du ikke betaler betalingsvarselet innen 24 timer, eller vi ikke har registrert et gyldig mobilnummer til deg, får du en faktura på kr. 129,- hvorav kr. 69,- er fakturagebyr.


Etter testen

Hurtigtest

Barn testes som regel med hurtigtest. Da får vi svar i løpet av kort tid. Vi ringer opp om testen er positiv, men det kan ta litt tid hvis det er stor pågang på testsenteret.

Du vil også etter hvert finne svaret på Helsenorge.no - vi registrerer inn der i ettertid.

Hjemmetest

Hvis du får positivt svar på hjemmetest, skal du kontakte kommunens smittesporingsteam, som vil veilede deg i hva du skal gjøre videre:
📞 484 06 954 

Hvis du får negativ hjemmetest, trenger du ikke gjøre noe spesielt. Følg vanlige smittevernråd og hold deg hjemme hvis du har luftveissymptomer.

PCR-test

PCR-tester sendes til laboratoriet ved UNN i Tromsø, der analysen vanligvis blir foretatt dagen etter at testen er utført i Hammerfest – men det kan av og til ta noen få dager før svaret foreligger.

Karantene og isolasjon etter testing

Hvis du har fått påvist covid-19

Du er pålagt isolasjon:

 • Isolasjonen varer inntil minst 5 døgn etter symptomene startet OG feberfrihet i 24 timer uten bruk av febernedsettende medisiner.
 • For fullvaksinerte uten symptomer varer isolasjonen i 2 døgn etter påvist smitte.
 • Ikke forlat hjemmet. 
 • Hold avstand til de du bor med.
 • For barn og personer med behov for helsehjelp må omsorgsbehovet prioriteres høyere enn avstand.
 • Bruk munnbind dersom det er vanskelig å holde helt avstand til de du bor med.  Alternativt kan de du bor sammen med bruke munnbind.
 • Du bør ha ditt eget rom.
 • Du kan ikke ha besøk.
 • Hvis stedet du bor på ikke egner seg for isolasjon, vil kommunen du oppholder deg i hjelpe deg med å finne et egnet sted.

Kontakt nærkontaktene dine snarest!

Nærkontakter er de du har hatt nær kontakt med fra 48 timer før du fikk symptomer inntil du er isolert. Dersom du ikke har symptomer, regnes det 48 timer fra positiv test.

Husk å registrere bekreftet positiv test i Smittestopp-appen

Hvis du har tatt en positiv hjemmetest

Ring smittesporingsteamets vakttelefon 484 06 954 og gi beskjed

Du vil få veiledning i hva du skal gjøre videre

Hvordan varsles jeg om prøveresultatet?

Skulle det være en positiv prøve, altså at det er påvist covid-19, får vi umiddelbart beskjed fra laboratoriet, og da tar vi straks kontakt med pasienten. Ved negativt testresultat blir du normalt ikke kontaktet. 

Sjekk prøvesvaret på Helsenorge.no

Vi ber alle som kan, om å selv å sjekke eget prøvesvar på Helsenorge.no.
Logg inn, og velg Prøvesvar

Skjermbilde fra Helsenorge.no - Klikk for stort bilde


Hvis du har testet deg flere ganger, vil alle resultatene ligge her, så pass på å sjekke datoen for prøven er tatt. 

Bestill prøvesvar på SMS  

Hvis du ikke har mulighet til å sjekke selv via HelseNorge.no, kan du sende en SMS til kommunens SMS-telefon, 485 00 524 med navn, fødselsdato og teksten "prøvesvar". Hvis kommunen kan verifisere mobilnummeret forespørselen kommer fra vil vi sende tekstmelding tilbake med testresultatet. Kommunen vil ringe de vi ikke kan verifisere, men det kan ta noe lenger tid.

NB! Ikke ring legekontoret for å spørre om prøvesvar.
Det er stort press på telefon til legesentrene for tiden.

Ved negativt prøvesvar (ikke påvist covid-19)

Hvis du har symptomer på covid-19 før testen

Hold deg hjemme i karantene til du har fått negativt prøveresultat og du er symptomfri.

Hvis du er testet uten å ha symptomer på covid-19

Hvis du ikke har vært på reise eller har vært i nærkontakt med noen med påvist covid-19, trenger du ikke å holde deg hjemme mens du venter på prøvesvar.

Det er egne regler for testing og karantene ved innreise til Norge.

Hvis du får positivt prøvesvar (påvist covid-19)

Du kan avslutte isoleringen når det har gått 5 døgn fra du fikk symptomer og du er feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin.

Dersom du er uvaksinert eller har fått en vaksinedose og ikke har symptom, kan isoleringen avsluttes etter 5 døgn fra det tidspunktet du tok den positive koronatesten.

Er du fullvaksinert og ikke har symptomer, kan du avlutte isoleringen etter 2 døgn.

Isolasjonen avsluttes også i de tilfellene der andre i din husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene.

For personer på sykehus eller som går på immundempende behandling, kan kravet om isolering være lenger.

Når du er ferdig med isoleringstiden, regnes du ikke lenger som smitteførende.

Skriftlig bekreftelse på prøvesvar

Hvis du trenger en skriftlig bekreftelse på prøvesvaret, for eksempel i forbindelse med reise eller krav fra arbeidsgiver, kan du selv skrive den ut eller laste ned fra Helsenorge.no

Hvis du ikke har tilgang til Helsenorge.no, kan du bestille en elektronisk bekreftelse via SMS. Send SMS til  485 00 524 med navn, fødselsdato og "Ønsker skriftlig bekreftelse på prøvesvar".

Tjenesten koster kr. 200,- og betalingsvarsel kommer som tekstmelding til registrert mobiltelefon. Hvis du ikke betaler betalingsvarselet innen 24 timer, eller vi ikke har registrert et gyldig mobilnummer til deg, får du en faktura på kr. 269,- hvorav kr. 69,- er fakturagebyr.

Nærbilde av hjemmetest for korona. To hender holder q-tip og reagensglass i forgrunnen.

Hvis du får positivt svar på hjemmetest for koronavirus, skal du kontakte kommunens smittesporingsteam:

📞 484 06 954 

Rutine for testing av koronasmitte ved smitteutbrudd i barnehager og skoler i Hammerfest

Åpningstider

Det har vært røykutvikling i Parkgata 18, der testsenteret for koronasmitte ligger. Senteret blir sannsynligvis stengt ut dagen mandag 29. november. Hvis bygningen også er stengt i morgen, tirsdag 30., vil vi åpne senteret igjen i andre lokaler og informere om det her.

 

Alle dager 10:00 – 14:00

Åpningstidene kan endres på kort varsel ved behov.