Testing for koronavirus SARS-CoV2

Testing for koronavirus kan foregå på tre måter:

  • PCR-test utført på teststasjonen og analysert ved laboratoriet på UNN i Tromsø
  • Hurtigtest utført på teststasjonen
  • Hurtigtest utført hjemme (hjemmetest)

Det er ikke lenger noen anbefalinger for testing for koronavirus - verken om du har luftveis­symptomer eller om du er nærkontakt til noen som er smittet. Du kan velge å teste deg om du har behov for bekreftelse for gjennomgått sykdom for koronasertifikat eller videre vaksinering, eller om du har blitt anbefalt av lege å teste deg.Hvordan bestiller jeg test?

Bestilling via helsenorge.no

Hvis du har bostedsadresse i Hammerfest kommune, er det enkleste og raskeste er å bestille time selv på Helsenorge.no.
Logg inn, og velg Timeavtaler.
Klikk så på Bestill time og velg Hammerfest legevakt Smittevern:


Du kan velge dato og klokkeslett og blir umiddelbart satt opp med time for koronatest.

  • Du kan bestille test opptil to uker i forveien
  • Du kan avbestille time inntil 24 timer før oppsatt tidspunkt 

Hvem skal testes for koronavirus?

Det er ikke lenger noen anbefalinger for testing - verken om du har luftveissymptomer eller om du er nærkontakt til noen som er smittet. Du kan velge å teste deg om du har behov for bekreftelse for gjennomgått sykdom for koronasertifikat eller videre vaksinering.

Testing for nærkontakter til koronasmittede

Det er nå ingen spesielle krav eller anbefalinger for testing av nærkontakter til påvist smittede. 

Se tekstversjon av flytskjemaet

Symptomer på luftveisinfeksjon kan begynne med vage symptomer som for eksempel hodepine og tett nese, eller mer klassiske influensalignende symptomer som som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand. Symptomene kan være tegn på covid-19. Vaksinerte personer kan få kun milde forkjølelsesymptomer ved covid-19.

Alle som har symptomer på korona bør holde seg hjemme til de er i god form. Dette gjelder også for vaksinerte.

Nyoppståtte luftveissymptomer (fhi.no)

Testplikt for innreisende til Norge

Se Helsenorge.no for regler om test ved innreise til Norge.

Hvordan foregår testen?

Hjemmetesting

Hvis du har luftveissymptomer, kan du bruke en hjemmetest. Hjemmetestene er antigen-hurtigtester som du kan bruke selv og få svar etter 15 minutter.

Du kan kjøpe hjemmetester på apotek og andre utsalgssteder.

Bruksanvisning: hvordan utføre en hjemmetest for korona

Testing på testenteret

All koronatesting vi foretar foregår på vårt testsenter i Salsgata 16 i Hammerfest sentrum. 

Testsenteret i Hammerfest sentrum

Salsgata 16 (inngang fra Mellomgata)
kjelleren til administrasjonen for Helse og omsorg (det gamle Finnmark-dagblad-bygget)

 


Møt opp i tide. Det er til tider stor trafikk på testsenteret, og vi ønsker å holde den oppsatte timeplanen. For å unngå smittespredning mellom de som kommer for å testes og personale, er vi nøye med å holde sosial avstand mellom alle som kommer til testing, og det er derfor heller ikke noe venterom på testsenteret. Vent ute eller i egen bil til tidspunktet for din timeavtale. Gå til inngangsdøren på det avtalte tidspunktet og vent der, så blir du hentet av testpersonalet. 

Koster det noe å teste seg?

Det er gratis å bli testet for covid-19.


Etter testen

Hurtigtest

Barn testes som regel med hurtigtest. Da får vi svar i løpet av kort tid. Vi ringer opp om testen er positiv, men det kan ta litt tid hvis det er stor pågang på testsenteret.

Du vil også etter hvert finne svaret på Helsenorge.no - vi registrerer inn der i ettertid.

Hjemmetest

Positiv hjemmetest

Hvis du tester positivt på selvtest, bør du holde deg hjemme til du er frisk.

  • Hvis du har fått oppfriskningsdose eller du har fått to vaksinedoser og har fått påvist covid-19-smitte i løpet av de tre siste månedene trenger du ikke å bekrefte hjemmetesten med en PCR-test.
     
  • Hvis du ikke har fått oppfriskningsdose eller har gjennomgått covid etter to vaksinedoser kan du bekrefte hjemmetesten med en PCR-test hvis du trenge det til koronasertifikat eller til videre vaksinering.

Negativ hjemmetest

Hvis du får negativ hjemmetest, trenger du ikke gjøre noe spesielt. Følg vanlige smittevernråd og hold deg hjemme hvis du har luftveissymptomer.

PCR-test

PCR-tester sendes til laboratoriet ved UNN i Tromsø, der analysen vanligvis blir foretatt dagen etter at testen er utført i Hammerfest – men det kan av og til ta noen få dager før svaret foreligger.

Hvordan varsles jeg om prøveresultatet?

Du må selv logge inn på Helsenorge.no for å finne prøveresultatet. Resultatet er normalt klart 2-3 dager etter at du har tatt testen. 

  • Hvis du har spørsmål om din egen helse og hva du må gjøre om du blir smittet, for eksempel fordi du er i en risikogruppe, må du ringe din fastlege.

Sjekk prøvesvaret på Helsenorge.no

Vi ber alle som kan, om å selv å sjekke eget prøvesvar på Helsenorge.no.
Logg inn, og velg Prøvesvar

Skjermbilde fra Helsenorge.no - Klikk for stort bilde


Hvis du har testet deg flere ganger, vil alle resultatene ligge her, så pass på å sjekke datoen for prøven er tatt. 

Bestill prøvesvar på SMS 

Hvis du ikke har mulighet til å sjekke selv via HelseNorge.no, kan du bestille prøvesvar på SMS.
Hvis vi kan verifisere mobilnummeret som blir oppgitt, vil vi sende tekstmelding tilbake med testresultatet. Vi ringer de vi ikke kan verifisere, men det kan ta noe lenger tid.

Fyll ut skjema for å bestille prøvesvar på SMS.

NB! Ikke ring legekontoret for å spørre om prøvesvar.

Ved negativt prøvesvar (ikke påvist covid-19)

Hold deg hjemme til du er symptomfri.  

Hvis du har fått påvist covid-19

Du anbefales å holde deg hjemme til du er frisk. Restsymptomer som rennende nese, snørr, hes stemme og noe hoste er greit. Du anbefales å holde avstand til andre i husstanden og ev benytte munnbind.

En positiv selvtest kan bekreftes med test på teststasjon for personer som er ufullstendig vaksinert, dvs. mangler oppfriskningsdose (booster). For personer som har fått oppfriskningsdose, eller er grunnvaksinert og deretter har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder, er det ikke nødvendig med bekreftende test.
Hvis du trenger å få smitten registrert i Helsenorge.no, f.eks. for å få gyldig koronapass eller å kunne reise til utlandet, må du ta en PCR-test på testsenteret. Denne vil så blir registrert for koronapass og lignende.

Skriftlig bekreftelse på prøvesvar

Hvis du trenger en skriftlig bekreftelse på prøvesvaret, for eksempel i forbindelse med reise eller krav fra arbeidsgiver, kan du selv skrive den ut eller laste ned fra Helsenorge.no.

Hvis du ikke har mulighet til å laste ned eller skrive ut fra Helsenorge.no, kan du bestille den her:
Fyll ut skjema for å bestille skriftlig bekreftelse på prøvesvar.

Tjenesten koster kr. 100,- og betalingsvarsel kommer som tekstmelding til registrert mobiltelefon. Hvis du ikke betaler betalingsvarselet innen 24 timer, eller vi ikke har registrert et gyldig mobilnummer til deg, får du en faktura på kr. 169,- hvorav kr. 69,- er fakturagebyr.