Registrere positiv hjemmetest og nærkontakter
Selvtest - brukerveiledning

Hvis du har fått positivt svar på hjemmetest for koronaviruset sars-cov-2, altså at du er smittet av korona, kan du selv registrere svaret i smittesporingssystemet. Smittesporingsteamet vil så ta kontakt med deg og veilede deg videre. Dette hjelper smittesporingsteamet til å jobbe mer effektivt.

To personer tett på hverandre

Hvis du selv har registrert deg med positiv hjemmetest, eller du har blitt kontaktet av smittesporingsteamet fordi du har testet positivt med PCR-test, kan du selv registrere husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som du har vært i nærkontakt med de siste 48 timene før du fikk symptomer, eller før du testet positivt hvis du ikke har symptomer.