Utvidede testkriterier for koronavirus

Folkehelseinstituttet har utvidet kriteriene for hvem som kan testes for korona, slik at alle med mistenkt covid-19 nå kan testes.

Folkehelseinstuttets anbefalinger for testing:

Alle med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, og som er i en av disse kategoriene:

  1.  Pasient med behov for innleggelse.
  2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.
  3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
  4. Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom*.
  5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise.
  6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.
  7. Ny kategori: Andre med mistenkt covid-19.

*Alvorlig eller dårlig regulert underliggende sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt, betydelig nedsatt lungefunksjon mm. Les mer: risikogrupper og deres pårørende.

Les mer om testkriterier for koronavirus (folkehelseinstituttet)