Vaksinasjon mot koronavirus


Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19-sykdommen. 

 

Hvordan foregår vaksine­ringen?

I Hammerfest vaksinerer vi med disse vaksinene:

Comirnaty (BioNTech og Pfizer)
Spikevax (Moderna)

Vaksinen settes med sprøyte.

De som bor på institusjon og de som har hjemmehjelp vil få vaksinen hjemme der de bor. For andre grupper vil vi organisere massevaksinering i egnede lokaler. 

Ta med legitimasjon når du skal vaksineres!

Må jeg bestille time til vaksinering?

Hvis du kvalifiserer til vaksine, kan du selv bestille time for vaksinering på HelseNorge.no.

Du kan også møte opp til drop-in-vaksinering på AKS. 

📅 Planlagte vaksinasjonsdager

Se planlagte vaksinasjonsdager

Hva hvis jeg ikke kan møte til avtalt time?

Hvis du ikke kan møte til oppsatt time fordi du har fått luftveissymptomer, er bortreist på vaksineringstidspunktet, skal flytte inn i eller ut av kommunen, eller har andre spørsmål om din individuelle vaksinering, kan du
sende en SMS til vaksinetelefonen på nummer 413 71 958.
Oppgi navn + fødselsdato, og skriv hva du lurer på, så vil du få svar.

Det er som regel ikke mulig å fremskynde en vaksinetime, men det kan være enklere å utsette den. V

NB! Du kan ikke ringe til vaksinetelefonen.

Utvikling

Det er satt inn store ressurser for å utvikle gode vaksiner mot det nye koronaviruset. Det er flere vaksiner under utvikling. Noen av disse er allerede godkjent av legemiddel­myndighetene. Det kan fortsatt oppstå utfordringer underveis som kan gi forsinkelser eller stoppe utviklingen av enkelte av vaksinene.

Godkjenning

Norge er en del av det europeiske legemiddelsamarbeidet. Legemiddelmyndighetene legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner. Selv om europeiske legemiddelmyndigheter legger opp til raskere prosesser, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som større enn risikoen.

Koronavaksinen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer er den første koronavaksinen som har fått betinget (midler­tidig) godkjenning av det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og Europakommisjonen. Godkjenningen som ble gitt 21. desember 2020 gjelder for EU/EØS og inkluderer Norge.

Det er Legemiddelverket som vurderer dokumentasjonen og godkjenner vaksiner for bruk i Norge, i samarbeid med europeiske legemiddelmyndigheter. 

Effekt

Når vaksinene blir godkjent vet vi at de gir en akseptabel effekt, men vi vet ikke hvor lenge effekten varer.

Trygghet

Alle vaksiner har bivirkninger, men de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirk­ninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.
Når vaksinene blir godkjent vil vi vite mye om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos voksne, men sannsynligvis mindre om bivirkninger hos barn, eldre og gravide. Vi vet lite om langtidsbivirkninger etter vaksinasjon. 

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene. I tillegg blir vaksineprodusentene pålagt å gjøre nye systematiske sikkerhetsstudier.

Får man covid-19 av å ta en vaksine? 

Ingen av vaksinekandidatene inneholder levende korona­virus så man får ikke covid-19 av å ta dem. Men man kan som en bivirkning få forbigående symptomer som minner om det man kan ha ved, for eksempel, mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke covid-19-sykdom. 

Koster det noe å ta koronavaksinen?

Nei, både selve vaksinen og vaksineringen er gratis.

Er koronavaksinen frivillig?

Ja. Helsemyndighetene anbefaler alle som får tilbud om vaksinering å takke ja til dette, både for å beskytte seg selv mot sykdom og for å beskytte andre mot smitte. Men tilbudet er frivillig, og det er opptil deg om du vil takke ja til det.


Hvor langt har vi kommet med vaksineringen?

Vaksine og smitte med koronaviruset SARS-CoV-gir beskyttelse mot koronasykdom covid-19.
Man regnes som fullbeskyttet når man har fått enten 2 vaksinedoser eller har vært smittet én gang og har fått én vaksinedose.

Mer informasjon 

Stilisert koronavirus og sprøyte med tre dråper vaksine

To grupper vil få tilbud om en 3. dose av koronavaksine:

  • Personer med alvorlig immunsvikt kan få en 3. dose i grunnvaksineringen
  • Personer over 65 år kan få en boosterdose
Ung mann nyvaksinert og teksten "Vaksinér deg."

Vi har nå god vaksinedekning i store deler av den voksne befolkningen, men aldersgruppen 18 – 45 år henger fortsatt litt etter. Hvis du er i denne aldersgruppen og ennå ikke har fått første vaksinedose, er tiden inne nå.

Eldre dame får sprøyte i armen av kvinnelig sykepleier. Begge bruker munnbind.

Regjeringen har besluttet av pasienter med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om en 3. dose med koronavaksine. De fleste av disse pasientene skal vaksineres i kommunehelsetjenesten, men det er spesialisthelsetjenesten som skal velge ut de som skal få den 3. vaksinedosen

Kort informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronasykdommen covid-19

I begynnelsen av september tilbyr vi koronavaksine også til de som fyller 16 eller 17 i år – altså alle som er født i 2004 eller 2005.

Ved utbruddet i mai i år var det mange i Hammerfest som ble smittet av covid-19.

Ikon: koronavaksine

Flere nordmenn tilbys vaksine fra legemiddelprodusenten Moderna når de skal ta 2. dose, selv om de fikk vaksine fra BioNTech/Pfizer som første dose. Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. 

Her finner du informasjon om forhold som kan gjøre at du ikke bør ta koronavaksine