Vaksinasjon mot koronavirus

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19-sykdommen. 

Apotek1 utfører koronavaksinering i Hammerfest kommune

Alle som ønsker vaksine mot korona, og som oppholder seg i Hammerfest, kan selv bestille time for vaksinering hos Apotek 1 Hammerfest på Helseboka.

Her kan du bestille vaksinetime

Hvis du ikke får bestilt time på Helseboka, kan du ta kontakt med Apotek 1 Hammerfest.
hammerfest@apotek1.no | T 78 40 74 60

Det er gratis for pasienten å få koronavaksine på apotek.

Du må fylle kravene og kriteriene som er bestemt av Folkehelseinstituttet for å få koronavaksine.

Hvem får vaksine?

For tiden tibys vaksine til disse gruppene:

Dose 1

 • Alle over 12 år som ikke har fått vaksine ennå 

Dose 2

 • Alle 16-17 år som har fått 1. dose for 12 uker siden og ikke har fått 2. dose
 • Alle over 18 år som har fått 1. dose for 4 uker siden og ikke har fått 2. dose

Dose 3 i grunnvaksinering

 • Alle immunsvekkede som har fått 2. dose for 4 uker siden og ikke har fått 3. dose

Oppfriskningsdose (booster)

 • Alle over 18 år som har fått 2. dose for 4,5 måneder siden og ikke har fått oppfriskningsdose
  • 4,5 måneder regnes som 20 uker - altså 140 dager.
   Om du f.eks. har fått 2. dose 1. august, kan du få oppfriskningsdose fra og med 19. desember.
 • Alle immunsvekkede som har fått 3. dose i grunnvaksineringen for minst 4 måneder siden og ikke har fått oppfriskningsdose
  • Om du er immunsvekket og f.eks. har fått 3. dose i grunnvaksineringen 15. september, kan du få oppfriskningsdose 15. januar. 
 • Alle 65 år og eldre som har fått 1. oppfriskningsdose for minst fire måneder siden
Hvis man har gjennomgått covid-19 regnes den gjennomgåtte infeksjonen som en vaksinedose. Om man er vaksinert før gjennomgått covid-19, må vaksineringen ha skjedd minst tre uker før infeksjonen, for at den skal telle med.
Eksempel 1:
Du har fått 1. vaksinedose 1. mai, så blir du smittet og gjennomgår covid-19-sykdom og er ute av isolasjon 1. august. Da kan du få oppfriskningsdose fra og med 19. desember.
Eksempel 2:
Du har gjennomgått covid-19 i mai, så får du vaksine (som regnes som 2. dose) 1. august. Da kan du få oppfriskningsdose fra og med 19. desember.

Alle som er i Hammerfest kan få koronavaksine, også de som ikke har bostedsadresse her. 

Koronavaksine til barn og ungdom

 

 

Barn under 16 år må ha samtykke fra foreldre

De som ikke er fylt 16 ennå når vaksinen skal settes, må ha samtykke fra foresatte.
Samtykket må gis på samtykkeskjemaet som kan lastes ned her (PDF, 51 kB).

NB! Begge foreldre eller andre foresatte må gi samtykke.

Utvikling

Det er satt inn store ressurser for å utvikle gode vaksiner mot det nye koronaviruset. Det er flere vaksiner under utvikling. Noen av disse er allerede godkjent av legemiddel­myndighetene. Det kan fortsatt oppstå utfordringer underveis som kan gi forsinkelser eller stoppe utviklingen av enkelte av vaksinene.

Godkjenning

Norge er en del av det europeiske legemiddelsamarbeidet. Legemiddelmyndighetene legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner. Selv om europeiske legemiddelmyndigheter legger opp til raskere prosesser, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som større enn risikoen.

Koronavaksinen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer er den første koronavaksinen som har fått betinget (midler­tidig) godkjenning av det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og Europakommisjonen. Godkjenningen som ble gitt 21. desember 2020 gjelder for EU/EØS og inkluderer Norge.

Det er Legemiddelverket som vurderer dokumentasjonen og godkjenner vaksiner for bruk i Norge, i samarbeid med europeiske legemiddelmyndigheter. 

Effekt

Når vaksinene blir godkjent vet vi at de gir en akseptabel effekt, men vi vet ikke hvor lenge effekten varer.

Trygghet

Alle vaksiner har bivirkninger, men de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirk­ninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.
Når vaksinene blir godkjent vil vi vite mye om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos voksne, men sannsynligvis mindre om bivirkninger hos barn, eldre og gravide. Vi vet lite om langtidsbivirkninger etter vaksinasjon. 

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene. I tillegg blir vaksineprodusentene pålagt å gjøre nye systematiske sikkerhetsstudier.

Får man covid-19 av å ta en vaksine? 

Ingen av vaksinekandidatene inneholder levende korona­virus så man får ikke covid-19 av å ta dem. Men man kan som en bivirkning få forbigående symptomer som minner om det man kan ha ved, for eksempel, mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke covid-19-sykdom. 

Koster det noe å ta koronavaksinen?

Nei, både selve vaksinen og vaksineringen er gratis.

Er koronavaksinen frivillig?

Ja. Helsemyndighetene anbefaler alle som får tilbud om vaksinering å takke ja til dette, både for å beskytte seg selv mot sykdom og for å beskytte andre mot smitte. Men tilbudet er frivillig, og det er opptil deg om du vil takke ja til det. 


Hvor langt har vi kommet med vaksineringen?

Mer informasjon 

Ikoner for apotek og koronavaksine

Fra 18. august 2022 overtar Apotek 1 Hammerfest all ordinær vaksinering mot covid-19 i Hammerfest kommune. Kommunen vil fortsatt kunne organisere massevaksineringer for utvalgte grupper ved behov.

Fra 1. juli 2022 anbefaler Folkehelseinstituttet at personer som er 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere å ta en ny oppfriskningsdose. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til denne aldersgruppen gjelder uavhengig om du har gjennomgått sykdom etter forrige dose.

Ved utbruddet i mai i år var det mange i Hammerfest som ble smittet av covid-19.

Ikon: koronavaksine

Flere nordmenn tilbys vaksine fra legemiddelprodusenten Moderna når de skal ta 2. dose, selv om de fikk vaksine fra BioNTech/Pfizer som første dose. Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. 

Her finner du informasjon om forhold som kan gjøre at du ikke bør ta koronavaksine