Vaksinasjon mot koronavirus

Kort fortalt

 • Vi har levd lenge med koronapandemien i Norge, og med strenge smitteverntiltak. Nå kommer det vaksine mot koronaviruset.
 • De som har størst risiko for å bli alvorlig syke får vaksinen først.
 • Alle som får tilbud om vaksine, blir kontaktet av kommunen.
 • Vaksinen er gratis og frivillig. 


Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19-sykdommen. 

 

Hvem får vaksine først?

Regjeringen bestemmer rekkefølgen for hvem som skal prioriteres for vaksinering etter råd fra Folkehelse­­insti­tuttet. De som har størst risiko for alvorlig sykdom får vaksinen først. 

Risikogrupper omfatter: 

 • beboere i sykehjem  
 • personer over 65 år
 • personer i alderen 18–64 år som har en eller flere av sykdommer som vi vet gir økt risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirus.   

Prioritert rekkefølge for vaksinering:

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper.
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper.
 3. Alder 75-84 år. 
 4. Alder 65-74 år, og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

Helsepersonell kan bli prioritert høyere hvis vi ser at smitte­presset øker og hvis smittesituasjonen i helse­institusjonene endrer seg.  

Rekkefølgen kan også endres avhengig av hvor mye smitte det er i samfunnet, hvor stort press det på helsevesenet, hvilke vaksiner vi får tilgang til og kunnskap om hvordan de enkelte vaksinene virker på ulike aldersgrupper og risikogrupper. 

Mer informasjon om prioritering og risikogrupper på FHI.no.

Hvordan foregår vaksine­ringen?

I Hammerfest vaksinerer vi med denne vaksinen:

Comirnaty (BioNTech og Pfizer)

Vaksinen settes med sprøyte og gis i to doser.
Personer under 65 år og uten underliggende sykdom eller risikofaktorer får vaksinedosene med omtrent 12 ukers mellomrom.
Alle andre får dem med omtrent 6 ukers mellomrom

De som bor på institusjon og de som har hjemmehjelp vil få vaksinen hjemme der de bor. For andre grupper vil vi organisere massevaksinering i egnede lokaler. 

Må jeg bestille time til vaksinering?

Alle som får tilbud om vaksine vil bli kontaktet av kommunen. Vi sender deg først en tekstmelding (SMS) som du blir bedt om å besvare. Hvis du ikke svarer på den, tar vi kontakt ved å ringe deg. Du trenger ikke selv å ta initiativ til vaksinering.

Hvis du er bortreist eller av andre grunner ikke kan ta imot vaksine når du får tilbud om den, kan du skrive det i svar på tekstmeldingen, så vil vi ta kontakt med deg for å finne en løsning.

Hva hvis jeg ikke kan møte til avtalt time?

Hvis du ikke kan møte til oppsatt time fordi du har fått luftveissymptomer, er bortreist på vaksineringstidspunktet, skal flytte inn i eller ut av kommunen, eller har andre spørsmål om din individuelle vaksinering, kan du
sende en SMS til vaksinetelefonen på nummer 413 71 958.
Oppgi navn + fødselsdato, og skriv hva du lurer på, så vil du få svar.

Det er som regel ikke mulig å fremskynde en vaksinetime, men det kan være enklere å utsette den. Vaksinedose 2 av Pfizer-vaksinen, som vi bruker, kan settes så sent som 15 uker etter dose 1.

NB! Du kan ikke ringe til vaksinetelefonen.

Utvikling

Det er satt inn store ressurser for å utvikle gode vaksiner mot det nye koronaviruset. Det er flere vaksiner under utvikling. Noen av disse er allerede godkjent av legemiddel­myndighetene. Det kan fortsatt oppstå utfordringer underveis som kan gi forsinkelser eller stoppe utviklingen av enkelte av vaksinene.

Godkjenning

Norge er en del av det europeiske legemiddelsamarbeidet. Legemiddelmyndighetene legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner. Selv om europeiske legemiddelmyndigheter legger opp til raskere prosesser, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som større enn risikoen.

Koronavaksinen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer er den første koronavaksinen som har fått betinget (midler­tidig) godkjenning av det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og Europakommisjonen. Godkjenningen som ble gitt 21. desember 2020 gjelder for EU/EØS og inkluderer Norge.

Det er Legemiddelverket som vurderer dokumentasjonen og godkjenner vaksiner for bruk i Norge, i samarbeid med europeiske legemiddelmyndigheter. 

Effekt

Når vaksinene blir godkjent vet vi at de gir en akseptabel effekt, men vi vet ikke hvor lenge effekten varer.

Trygghet

Alle vaksiner har bivirkninger, men de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirk­ninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.
Når vaksinene blir godkjent vil vi vite mye om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos voksne, men sannsynligvis mindre om bivirkninger hos barn, eldre og gravide. Vi vet lite om langtidsbivirkninger etter vaksinasjon. 

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene. I tillegg blir vaksineprodusentene pålagt å gjøre nye systematiske sikkerhetsstudier.

Får man covid-19 av å ta en vaksine? 

Ingen av vaksinekandidatene inneholder levende korona­virus så man får ikke covid-19 av å ta dem. Men man kan som en bivirkning få forbigående symptomer som minner om det man kan ha ved, for eksempel, mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke covid-19-sykdom. 

Koster det noe å ta koronavaksinen?

Nei, både selve vaksinen og vaksineringen er gratis.

Er koronavaksinen frivillig?

Ja. Helsemyndighetene anbefaler alle som får tilbud om vaksinering å takke ja til dette, både for å beskytte seg selv mot sykdom og for å beskytte andre mot smitte. Men tilbudet er frivillig, og det er opptil deg om du vil takke ja til det.

Lurer du på noe om koronaviruset?


Status for koronavaksinering i Hammerfest kommune

Antall vaksinerte siste 10 uker
Antall vaksinerte siste 10 uker
Uke Dose 1 Dose 2
19 204 174
20 0 462
21 0 528
22 372 312
23 222 294
24 300 198
25 426 204
26 534 30
27 291 61
28 162 282
29 436 242
Totalt (Siden starten av vaksineringen) 5327 3335
Sist oppdatert onsdag 28. juli
Planlagt vaksinering
Planlagt vaksinering
Uke Totalt
30 1266
31 900
Sist oppdatert onsdag 28 juli

Finnmarkssykehuset vaksinerer også eget personell ved Hammerfest sykehus.

Når blir de forskjellige gruppene vaksinert? 

Dette er vårt beste anslag for når de neste gruppene kan bli vaksinert.

Det er mye usikkerhet knyttet til når vi får vaksinedoser, så vaksinetidspunktet for den enkelte kan bli forskjøvet både tidligere og senere enn det som er anslått her.

 

Når settes dose 2?

Dose 2 settes 12 uker etter dose 1, for alle prioriteringsgrupper.

Når alle har fått dose 1, kan intervallet for dose 2 gå ned mot 3 uker

Hvor langt har vi kommet med vaksineringen?

Vaksine og smitte med koronaviruset SARS-CoV-gir beskyttelse mot koronasykdom covid-19.
Man regnes som fullbeskyttet når man har fått enten 2 vaksinedoser eller har vært smittet én gang og har fått én vaksinedose.

Mer informasjon 

influensavaksine gjøres klar til å settes på en person med oppbrettet skulder

Drop-in-vaksinering dose 1 på Nissensenteret og Flerbrukshallen 29. juli.

Hammerfest kommune har fått tildelt rundt 400 ekstra vaksinedoser til bruk for dose 1 for befolkningen denne uken. Det er derfor mange ledige timer for dose 1-vaksinering på torsdag 29. juli og torsdag 5. august som må fylles opp.

Ikon: koronavaksine

Vi er nå ferdige med å sende ut SMS med «invitasjon» til å få 1. dose av vaksine mot covid-19 til alle som har vært oppført i våre lister for prioriteringsgrupper til koronavaksinering. Vi åpner derfor for at alle som er født i 2003 eller tidligere som ennå ikke har fått 1. vaksinedose og som er bosatt i Hammerfest kommune, nå selv kan bestille time for vaksinering på HelseNorge.no. 

Sykepleier setter vaksine på pasient

Fra og med i dag flytter kommunens koronavaksinering fra Arktisk kultursenter til Hammerfesthallen på Prærien, og Hammerfest kommune er rigget for å vaksinere mange i ukene som kommer.

Pasienter med munnbind i venterom

Ett av de spørsmålene vi får aller oftest til Hammerfest kommunes koronatelefon for tiden er nettopp dette. Veldig mange lurer naturlig nok på når det blir deres tur til å få vaksine.

Hammerfest kommune sender ut tilbud om vaksine via SMS.

Her finner du informasjon om forhold som kan gjøre at du ikke bør ta koronavaksine

influensavaksine gjøres klar til å settes på en person med oppbrettet skulder

Selv om det fortsatt ikke er snakk om store antall, er Hammerfest kommune godt i gang med vaksinering mot koronaviruset SARS-Cov-2 som gir sykdommen covid-19.