Koronavaksine - 3. dose og boosterdose

To grupper vil få tilbud om en 3. dose av koronavaksine:

  • Personer med alvorlig immunsvikt kan få en 3. dose i grunnvaksineringen
  • Personer over 65 år kan få en boosterdose

Stilisert koronavirus og sprøyte med tre dråper vaksine - Klikk for stort bildePersoner med alvorlig immunsvikt

Dette gjelder personer som har alvorlig immunsvikt på grunn av sykdom eller behandling. (Spesialisthelsetjenesten avgjør hvem dette gjelder). Disse regner man med at ikke har fått en tilstrekkelig grunnvaksinasjon, og at de derfor trenger en ny, full vaksinedose for å bli grunnvaksinert. Vi er i gang med å vaksinere denne gruppen, og de kan bestille seg time og møte opp med dokumentasjon på at de trenger dose 3 (enten dokumentasjon fra sykehuset eller dokumentasjon på medikamenter). Det må gå minst fire uker fra andre dose.

Personer over 65 år

Denne gruppen har fått sin grunnvaksinasjon, og de skal bare ha en «boosterdose» (oppfriskningsdose) i tillegg. Disse kan få boosterdosen når det har gått minst fem måneder siden andre dose. 

Vi starter vaksinering av denne gruppen 18. november. Rekkefølgen blir som da vi startet vaksineringen med først dose: Først vaksineres beboere på sykehjem, deretter aldersgruppene 85+, 75–84 og til slutt 65–74.

📅 Planlagte vaksinasjonsdager

Se planlagte vaksinasjonsdager