Koronavaksine – når blir det min tur?

Ett av de spørsmålene vi får aller oftest til Hammerfest kommunes koronatelefon for tiden er nettopp dette. Veldig mange lurer naturlig nok på når det blir deres tur til å få vaksine.

Det er folkehelseinstituttet som fordeler og sender ut vaksiner til kommunene. Vi tar imot alt vi kan få, og vaksinerer så fort vi kan, men vi vet ikke hvor mange vaksiner vi får mer enn et par uker fremover i tid. Derfor er det umulig å svare for enkeltpersoner når de vil få time for vaksinering.

Alle voksne som er folkeregistrert i Hammerfest og som faller inn under en av de 9 risikogruppene (se under) vil få tilbud om vaksine. Hvis du oppholder deg i Hammerfest uten å være folkeregistrert her, har du også rett til å få vaksine. Da må du ta kontakt med kommunen, slik at vi får vite om det. Ring gjerne koronatelefonen 484 09 779 eller sende e-post til covid19@hammerfest.kommune.no. Du må oppgi navn, fødselsår og telefonnummer, så vi kan kontakte deg når det blir din tur.

Prioriteringsliste for vaksinering

Vaksinene fordeles etter prioriteringsrekkefølgen som er bestemt av Folkehelseinstituttet:

  1. Beboere i sykehjem
  2. Alder 85 år og eldre
  3. Alder 75-84 år 
  4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med de alvorligste kroniske sykdommene
  5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand
  6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand
  7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand
  8. Alder 55-64 år
  9. Alder 45-54 år

Vaksineringen i Hammerfest foregår slik at vi får tilsendt lister fra fastlegene over pasienter i de forskjellige alders- og risikogruppene. Så prioriterer fastlegene også innenfor hver av risikogruppene ut fra hvem som er mest utsatt for å få alvorlig covid-19-sykdom, og vi jobber oss gjennom listene og vaksinerer fortløpende til vi er ferdig. Om du lurer på hvordan du individuelt blir vurdert med tanke på risiko for covid-sykdom, kan du ta kontakt med fastlegen din.

Hvordan får jeg beskjed?

Koronavaksinen er frivillig, og når det nærmer seg din tur, vil du først få en SMS fra kommunen der vi ber deg svare på om du vil ha vaksine eller ikke. Hvis du svarer ja på den, setter vi deg på listen over de som skal vaksineres. Når du så blir satt opp på time, får du en SMS med beskjed om når din time er. Denne må du også svare på, og bekrefte at du kommer til timen.

Hvis du ikke svarer på SMS, prøver vi å ringe deg opp og komme i kontakt med deg på den måten.

Når kommer 2. dose?

Vi vaksinerer for tiden bare med Pfizers vaksine, som skal gis i 2 doser med seks ukers mellomrom. Når vi får tilsendt vaksiner for 2. dose, har disse kort holdbarhet. Det vil derfor ikke være mulig å flytte på timeavtalen for 2. dose annet enn i helt spesielle tilfeller.

Mer informasjon

Infotelefon for korona 484 09 779
Åpningstid: mandag - fredag kl. 8 – 15.

covid19@hammerfest.kommune.no