Vaksinering for deg som har hatt påvist covid-19-smitte

Ved utbruddet i mai i år var det mange i Hammerfest som ble smittet av covid-19.

Smittet uten å ha fått vaksine

Hvis du ble smittet av covid-19 uten å ha fått vaksine på forhånd, eller mindre enn tre uker etter at du fikk dose 1, kan du få koronavaksine som dose 2. Gjennomgått smitte gir beskyttelse mot ytterligere sykdom, og du regnes derfor som delbeskyttet. Etter vaksinedose 2 er du fullbeskyttet.

Dose 2 kan settes tidligst 9 uker etter gjennomgått covid-19-smitte.

Smittet etter å ha fått vaksinedose 1

Hvis du ble smittet av covid-19 senere enn tre uker etter at du fikk vaksinedose1, regnes du som fullbeskyttet når det har gått en uke fra du har kommet ut av isolasjon etter covid-19-smitte. Du trenger ikke å foreta deg noe mer.

Hvis du ble smittet av covid-19 mindre enn tre uker etter at du fikk dose 1, kan du få koronavaksine som dose 2. Etter vaksinedose 2 er du fullbeskyttet.

Smittet etter å ha fått vaksinedose 2

Det er sjelden at noen blir smittet etter å ha fått 2 vaksinedoser, men det forekommer. Du regnes da fortsatt som fullbeskyttet (så godt som det er mulig) og trenger ikke å foreta deg noe mer.

Vaksinering er frivillig

Koronavaksinen tilbys til alle som har fylt eller fyller 16 år i år – altså alle som er født i 2005 eller tidligere. Det er frivillig å ta vaksine, men vi oppfordrer alle om å ta vaksine, siden det gir den beste beskyttelsen mot smitte, alvorlig sykdom og død.