Vaksinenytt - mai 2021

Hammerfest kommune er i full gang med massevaksinering mot koronaviruset SARS-Cov-2 som gir sykdommen covid-19. I månedsskiftet april/mai har i overkant av 2500 personer fått minst én vaksinedose.

Pressemelding fra Hammerfest kommune

Vaksinering av de som har fått én dose av AstraZenecas vaksine

AstraZeneca-vaksinen ble midlertidig tatt ut av det norske vaksineprogrammet i mars på grunn av sjeldne men alvorlige bivirkninger. Mange hadde da rukket å få 1. dose av AstraZeneca-vaksinen, men ikke 2. dose som normalt skal gis ca. 12 uker etter 1. dose.

Regjeringen har nå bestemt at alle som har fått bare én dose av AstraZeneca-vaksinen skal få tilbud om dose 2 med en mRNA-vaksine.

I Hammerfest betyr det at alle som har fått bare 1. dose av AstraZeneca blir tilbudt 2. dose med vaksine fra Pfizer/BioNTech 12 uker etter at AstraZeneca-vaksinen ble satt. De det gjelder vil bli kontaktet av kommunen for timeavtale i forkant.

Vaksinering i sommer, uavhengig av ferie

Vi forventer å få store mengder vaksinedoser av Pfizer/BioNTech i juni og juli. Når vi får levering av vaksiner må disse settes innen 5 dager fra de er tatt ut av fryselager i Tromsø. Vi har derfor ikke mulighet til å forskyve vaksinetimer for å ta hensyn til ferieplaner eller lignende. Om man velger ikke å ta i mot tilbud om vaksiner på grunn av ferie, kan man derfor ikke regne med å få tilbud om noen ny vaksineavtale senere.

Særlig viktig er dette for timeavtale om 2. dose. Vi får tilsendt vaksinedoser blant annet basert på hvor mange som er klare for 2. dose. De fleste får dose 2 seks uker etter dose 1.
Personer under 65 år uten underliggende sykdommer vil få dose 2 tolv uker etter dose 1.

Kontakt

Aud Marie Tandberg
Kommuneoverlege
Legetjenesten
E-post
Telefon 78 40 27 47
Mobil 917 40 270