Vi anbefaler ikke lenger testing ved innreise fra andre kommuner i Norge

Vi har i en tid bedt om at de som kommer til Hammerfest fra kommuner utenfor Troms og Finnmark fylke skulle teste seg for koronamsitte ved innreise til Hammerfest. Denne anbefalingen avslutter vi nå pr. onsdag 3. mars 2021.

Vi har nå vaksinert størstedelen av de risikogruppene som er mest utsatt for alvorlig sykdom i vår kommune. Risikoen for alvorlig sykdom eller død ved et smitteutbrudd er derfor vesentlig redusert. Vi har også god kapasitet til omgående å komme i gang med TISK (Testing, Isolasjon, Smittesporing og Karantene) om vi skulle få påvist smitte i kommunen. I tillegg tester petroleumsindustrien selv alle innreisende arbeider både før avreise og ved ankomst i Hammerfest. Det er derfor ikke lenger nødvendig med en generell anbefaling om testing for alle som kommer hit fra andre kommuner innenlands.

Vi krever heller ikke lenger negativ test for å kunne besøke beboere på kommunale institusjoner.

Men det er viktig å ha lav terskel for å teste seg; om du har mistenker at du kan være smittet, og særlig om du har luftveissymptomer.