Vi åpner langsomt opp igjen etter koronautbruddet

Etter de strenge smitteverntiltakene mot spredning av koronaviruset covid-19 som ble innført i mars, er vi nå på vei i en langsom og kontrollert gjenåpning av samfunnet. For oss i Hammerfest er det noen endringer nå i juni.

Pressemelding fra Hammerfest kommune

 

Nye karantenebestemmelser

Karantenetiden etter utenlandsreiser og ved mistanke om koronasmitte har allerede en stund vært redusert fra 14 til 10 dager. Nå er det nye regler for de som har vært i nærkontakt med noen med bekreftet koronasmitte.

Personer i samme husstand som en som er bekreftet smittet og andre som har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, skal selv i 10 dagers karantene.

Andre personer som har hatt nærkontakt med en som er bekreftet smittet, skal ikke selv i karantene, men skal testes på dag 3 og dag 7 etter nærkontakten.

Fra 15. juni vil det ikke lenger være et krav om 10 dagers karantene ved adkomst til Norge etter besøk i Danmark. Det vil gjelde både nordmenn som har besøkt Danmark og dansker som skal på ferie til Norge.

Nye smittevernregler i skole og barnehage

Barnehageavdelinger og skoleklasser trenger ikke lenger å deles opp i mindre smitteverngrupper («kohorter»). Barna kan omgås og leke sammen i hele avdelingene og i hele skoleklassene. For skoler som har små klasser på samme trinn, betyr det at hele trinnet kan ha sosial omgang seg i mellom. Voksne kan nå flytte mellom barnehageavdelinger og skoleklasser. Dette gjør det enklere å ha stabil drift i barnehagene og på skolene.

Det er nå åpent for at skolene kan få besøk av PP-tjenesten og andre.

For å ha godt smittevern mot spredning av koronaviruset covid-19 vil de kommunale barnehagene i Hammerfest fortsette med 8 timers åpningstid frem til nytt barnehageår starter mandag 24. august 2020

I denne perioden må barna også fortsette å ha med matpakke hjemmefra

Besøk på helseinstitusjoner

Vi gjør nå en forsiktig åpning for besøkende til pasienter i institusjon og lignende boformer.

Det er utarbeidet nye retningslinjer for besøk etter nasjonal veileder som kom fra Helsedirektoratet 27 mai. Institusjonene har egne interne rutiner for besøk, som bli sendt til alle pårørende. Her opplyses det om lokale forhold, som plassering av besøksrom, booking osv. Dersom avdelingen ikke har besøksrom, kan besøk skje på beboers rom. Besøkene må fortsatt avtales på forhånd.

Dette for å kunne ha besøksprotokoll for mulig smittesporing. Besøkende må også fylle ut en egenerklæring med svar på kontrollspørsmål, da det anbefales at besøkende med symptomer eller bekreftet smitte ikke kommer inn på besøk i institusjon. For besøk til kritisk syke pasienter, foreligger det egne rutiner for gjennomføring av besøk. 

Åpning av dagtilbud

Vi har hatt stengte dagtilbud under koronaepidemien. Den siste tiden har vi opplevd mindre smittespredning og samfunnet åpnes gradvis. 27 mai kom det en nasjonal veileder fra Helsedirektoratet  hvor det anbefales at kommunene gjenåpner stengte dagtilbud i den grad det er forsvarlig.

Hammerfest Kommune åpner dagtilbudet for eldre gradvis, og har laget smittevernrutiner for at dette skal kunne gjøres på en trygg måte. Oppstart vil gjøres i samarbeid med brukere og deres pårørende.

Lavterskelen og Storgata dagsenter gjennomfører gradvis åpning, og har også laget smittevernrutiner for at dette skal kunne gjøres på en trygg måte. Oppstart vil gjøres i samarbeid med brukere og eventuelt pårørende.

Soria Moria har åpnet for sine brukere, men er fortsatt stengt for publikum. For informasjon om videre åpning for publikum, følg med på facebook-siden.

Pressehenvendelser

Pressehenvendelser rettes til ordfører Marianne Sivertsen Næss som koordinerer informasjonsarbeidet i forbindelse med koronautbruddet. Faglige spørsmål rettes til kommunikasjonsrådgiver Eilert Sundt, som vil innhente svar fra de som kan svare.

Kontakt

Marianne Sivertsen Næss
Ordfører
E-post
Telefon 78 40 25 01
Mobil 917 15 059
Eilert Sundt
kommunikasjonsrådgiver
E-post
Telefon 78 40 25 64
Mobil 480 28 670