Vi innfører antallsbegrensning i svømmehallene

Fra mandag 22. mars 2021 innfører vi begrensinger på hvor mange som kan være inne i svømmehallene samtidig ved folkebad.

Hammerfest kommune har lenge vært uten koronasmitte, og vi har derfor kunnet drive folkebadene tilnærmet normalt. Men de nye og mer smittsomme koronavariantene og stadig nye utbrudd i landet forøvrig, må vi ta høyde for at vi kan få smitteutbrudd også i vår kommune.

Vi ønsker å minimere risikoen for en mulig smittespredning i folkebadet og at alle skal kunne oppleve at det er trygt å besøke våre folkebad. På denne måten ønsker vi også å unngå å måtte stenge folkebadene.

Antallsbegrensinger

Antallsbegresninger i folkebad
Svømmehall Antall samtidig inne i svømmehallen
Isbjørnhallen max 50 stk
Breidblikk max 17 stk

Hvilke konsekvenser kan tiltaket få?

Om bassenget er fullt, kan du bli nektet adgang til svømmehallen.

Erfaringsmessig går besøkstallene ned på denne årstiden så vi forventer ikke at dette blir et stort problem.

Hvor lenge vil det vare?

Det er vanskelig anslå, men vi vil fortløpende vurdere smittesituasjonen og besøkstallene.

Tips til våre gjester

Fredag er det normalt flest besøkende. Om du velger en annen dag å besøke folkebadet på Isbjørnhallen, er det større sjanse for at det er plass.