Ledsagerbevis

Hvis du har behov for følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer, kan du søke om ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg, fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangementer og til noen transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Du betaler selv gjeldende priser.

Ordningen vedtas og administreres i din hjemkommune, men ledsagerbeviset er gyldig i hele landet. 

Hvem kan få ledsagerbevis?

Ledsagerbevis er beregnet på personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for bistand for å kunne delta på arrangementer.

Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med:

 • Bevegelseshemning
 • Hørselshemming
 • Synshemming
 • Utviklingshemming
 • Allergier
 • Andre typer funksjonshemminger, som psykiske lidelser, hjerte-lunge-sykdommer og annet

Det er ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. 

 • Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming av minst 2-3 års varighet.
 • Brukeren må være registrert i folkeregisteret i den kommunen hvor det søkes om ledsagerbevis.
 • I henhold til Statens råd for funksjonshemmedes retningslinjer skal ledsager fortrinnsvis være over 16 år.

Ledsagerbeviset er gratis.

Hvordan søke om ledsagerbevis?

Servicekontoret kan være behjelpelig med å fylle ut søknaden eller skrive ut skjema.

Vedlegg til søknaden:

 • Passfoto
 • Uttalelse fra fastlege, offentlig godkjent helseinstitusjon, sektor for helse og omsorgeller NAV sosial

Søknaden leveres på Servicekontoret eller sendes til:

Hammerfest kommune
Sektor Helse og omsorg
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Saksbehandling

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Søknadene behandles fortløpende av Sektor for Helse og omsorg.

Vedtaket er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 
Vi gir deg skriftlig beskjed om resultatet av søknaden, og da får du også informasjon om klagerett.

Adresse

Helse og omsorg - administrasjon

Besøksadresse

Salsgata 16, 1. etasje
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9615 HAMMERFEST

Telefon

78 40 27 0378 40 26 78