Individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal bare utarbeides dersom personen selv ønsker det.

Pasientens og brukerens mål skal være utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at pasienten eller brukeren deltar aktivt i utarbeidelse av planen. Pårørende skal også få medvirke hvis pasienten eller brukeren ønsker dette.

Planen skal oppdateres kontinuerlig og være et dynamisk verktøy i koordinering og målretting av tjenestetilbudet.
 

Mer om individuell plan (Helsenorge.no)

Søke om tjenester

Adresse

ReHabiliteringskoordinator

Besøksadresse

Administrasjon helse og omsorg
Salsgata 16
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

T 78 40 27 05 | Send e-post