Avlastning for barn og unge

Avlastningstiltak er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning gis ut fra ulike behov og kan organiseres på ulike måter.

Formålet med avlastning er å:

  • hindre overbelastning
  • gi deg nødvendig fritid og ferie
  • gi deg mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter

Avlastningstiltak er gratis og kan gis både som avlastning i eget hjem og som opphold i institusjon.

Hvem kan få avlastning?

Hvis du har særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du få avlastning.  
Eksempler på særlig tyngende omsorgsarbeid er:

  • om du arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen

Når barnet / den unge er på opphold hos oss, tilpasser vi innhold for brukeren individuelt. Vi har som mål at brukeren skal kunne delta på alle aktiviteter som de ville ha gjort om de var hjemme. Det vil si: Vi drar på alle aktiviteter som de er med på, slik som musikkskole og idrett. Vi deltar også på ulike arrangementer som teater, kino og lignende. Vi er på turer både vinter og sommer. Vi er i stallen og vi drar på svømming. Vi følger opp individuelle treninger i samarbeid med andre instanser. Vi har fokus på lære brukerne dagliglivets ferdigheter ut fra deres alder og funksjonsnivå, og sosiale relasjoner sammen med andre barn og unge når de er hos oss.

Vårt mål er at barnet / den unge og de pårørende skal oppleve oppholdet i avlastningsboligen som trygt og et godt sted å være.