Utsikten bokollektiv

Sykehjem for eldre utviklingshemmede

Bokollektivet er en liten avdeling hvor beboerne får muligheten til å dyrke sine individuelle interesser både i avdelingen og utenfor. Her bor personer som fortsatt er i tilpasset arbeid og deltar på kulturskolen. Det avholdes andakt ukentlig. Avdelingen er døgnbemannet.

Det arbeider pleiemedhjelpere, helsefagarbeidere, vernepleier og sykepleiere i avdelingen. Det er også ansatt tilsynslege i 20 % stilling ved Utsikten.

I avdelingen har vi eget renholdspersonell. Måltidene sendes fra sentralkjøkkenet i kommunen.

Søke om tjenester

Adresse

Besøksadresse

Krøkebærveien 4
9610 Rypefjord

 

Telefon 

78 40 27 97 / 78 40 27 96

Vakttelefon

407 61 928

 

Send e-post