Rus- og psykiatritjenesten

Vi kan tilby samtaler, råd og veiledning, innsøking til tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), miljøarbeid og ulike aktiviteter.

Tjenestens målgruppe:

Innbyggere i Hammerfest kommune som har psykiske vansker/ plager eller sosiale utfordringer

Formål med tjenesten:

  • Sikre at individer som har behov for hjelp fra rus- og psykiatritjenesten blir forsvarlig ivaretatt etter gjeldende lover
  • Bistå den enkelte med råd og veiledning til å mestre en hverdag uten bruk av alkohol eller andre rusmidler
  • Forebygge psykiske vansker og/ eller rusproblematikk hos den enkelte
  • Råd og veiledning til pårørende

Tjenesten omfatter:

  • Samtaler, oppfølging, råd og veiledning
  • Administrering av medisiner
  • Kartlegging av rusbruk
  • Miljøarbeid i hjemmet
  • Innsøking til rehabilitering
  • Psykiatrisk samtaleterapi voksne
  • Tili:ut – Samhandlingstiltak for barn og unge voksne
  • Montenegro bofellesskap og lavterskelsenter
  • Oppfølging av gravide med rusproblem.

Søk om tjenester innen rus og psykiatri

Adresse

Rus- og psykiatritjenesten

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

78 40 27 37 | Send e-post

Besøksadresser

Strandgata 49, 9600 Hammerfest


Åpningstider:
Mandag 09:00 – 15:00
Tirsdag 09:00 – 15:00
Onsdag 11:00 – 15:00
Torsdag 09:00 – 14:00
Fredag 09:00 – 15:00


Storgata 24,  9600 Hammerfest


Åpningstider 2. etasje
Mandag – fredag 09:00 – 14:00


Montenegro bo- og lavterskelsenter

Idrettsveien 56
9603 Hammerfest


Åpningstider
Mandag – fredag 11:00 – 14:00