Besøk til beboere på kommunale institusjoner

Det er nå åpent for besøk til beboere på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. Det er ikke nødvendig å avtale besøk på forhånd, men alle besøkende registreres slik at vi kan drive smittesporing.

Hvis du har luftveissymptomer, skal du holde deg hjemme og ikke gå på besøk:

  • hoste eller nysing
  • sår hals
  • tap av lukte- eller smakssans
  • snørr og rennende nese
  • hodepine
  • feber
  • dårlig allmenntilstand – føler seg dårlig

Hvis du har noen av disse symptomene skal du holde deg hjemme og ikke gå på besøk til helse- og omsorgsinstitusjoner

Rusbehandling og psykiatri