Helse- og omsorgssektoren i Hammerfest kommune er i gul beredskap

Dagavdeling er åpen, støttekontaktordningen er i drift.
Det er åpent for besøk på sykehjem med besøkskontroll.

 

Unntak: avlastningstjenesten er i rød beredskap.

Rusbehandling og psykiatri