Rus- og psykiatritjenesten

Vi kan tilby samtaler, råd og veiledning, innsøking til tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), miljøarbeid og ulike aktiviteter.

Rus og psykatri, akutt behov for hjelp
Har du akutt behov for hjelp utenom vanlig kontortid, må du ta kontakt med legevakten på 116 117.
 

Tjenestens målgruppe:

Innbyggere i Hammerfest kommune som har psykiske vansker/plager, sosiale utfordringer eller utfordringer knyttet til rusmidler.

Formål med tjenesten:

 • Sikre at individer som har behov for hjelp fra rus- og psykiatritjenesten blir forsvarlig ivaretatt etter gjeldende lover
 • Bistå den enkelte med råd og veiledning til å mestre en hverdag uten bruk av alkohol eller andre rusmidler
 • Forebygge psykiske vansker og/ eller rusproblematikk hos den enkelte
 • Råd og veiledning til pårørende

Tjenesten omfatter:

 • Samtaler, oppfølging, råd og veiledning
 • Administrering av medisiner
 • Kartlegging av rusbruk
 • Miljøarbeid i hjemmet
 • Innsøking til rehabilitering/tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Psykiatrisk samtaleterapi voksne
 • Tili:ut – Samhandlingstiltak for barn og unge voksne
 • Montenegro bofellesskap og lavterskelsenter
 • Oppfølging av gravide med rusproblem.

Adresse

Rus- og psykiatritjenesten

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

78 40 27 37 | Send e-post

Besøksadresse

Parkgata 18, 9600 Hammerfest


Åpningstider:
Mandag 09:00 – 15:00
Tirsdag 09:00 – 15:00
Onsdag 11:00 – 15:00
Torsdag 09:00 – 14:00
Fredag 09:00 – 15:00


Dagsenter psykiatri

Besøksadresse

Parkgata 18,  9600 Hammerfest


Telefon

78 40 27 37

Åpningstider 
Mandag – fredag 09:00 – 14:00