Rus- og psykiatritjenesten

Vi kan tilby samtaler, råd og veiledning, innsøking til tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), miljøarbeid og ulike aktiviteter.

Tjenestens målgruppe:

Innbyggere i Hammerfest kommune som har psykiske vansker/plager, sosiale utfordringer eller utfordringer knyttet til rusmidler.

Formål med tjenesten:

 • Sikre at individer som har behov for hjelp fra rus- og psykiatritjenesten blir forsvarlig ivaretatt etter gjeldende lover
 • Bistå den enkelte med råd og veiledning til å mestre en hverdag uten bruk av alkohol eller andre rusmidler
 • Forebygge psykiske vansker og/ eller rusproblematikk hos den enkelte
 • Råd og veiledning til pårørende

Tjenesten omfatter:

 • Samtaler, oppfølging, råd og veiledning
 • Administrering av medisiner
 • Kartlegging av rusbruk
 • Miljøarbeid i hjemmet
 • Innsøking til rehabilitering/tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Psykiatrisk samtaleterapi voksne
 • Tili:ut – Samhandlingstiltak for barn og unge voksne
 • Montenegro bofellesskap og lavterskelsenter
 • Oppfølging av gravide med rusproblem.

Søk om tjenester innen rus og psykiatri

Adresse

Rus- og psykiatritjenesten

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

78 40 27 37 | Send e-post

Besøksadresse

Parkgata 18, 9600 Hammerfest


Åpningstider:
Mandag 09:00 – 15:00
Tirsdag 09:00 – 15:00
Onsdag 11:00 – 15:00
Torsdag 09:00 – 14:00
Fredag 09:00 – 15:00


Dagsenter psykiatri

Besøksadresse

Parkgata 18,  9600 Hammerfest


Telefon

78 40 27 37

Åpningstider 
Mandag – fredag 09:00 – 14:00