Rustelefonen 08488

RUStelefonen er landsdekkende informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. 

  • Åpen mandag – søndag kl. 11.00 – 19.00
  • Landsdekkende
  • Innringer er anonym
  • Gir faktainformasjon om rus og rusmidler, informasjon om hjelpeapparatet samt råd- og veiledningssamtaler knyttet til rusproblematikk.

Rustelefonen 08588 - Klikk for stort bildeHos oss kan du anonymt ta kontakt via telefon, chat eller spørreskjema. RUStelefonens veiledere gir kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel. Enten du er bruker, pårørende eller bare har spørsmål om rus, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

RUStelefonen finansieres av Helsedirektoratet og driftes av Velferdsetaten i Oslo kommune.

www.rustelefonen.no     Ring 08588