Veiledningssenter for pårørende

Norske kvinners sanitetsforenings (NKS) veiledningssentre for pårørende til mennesker med rus og psykiske lidelser er et gratis lavterskeltilbud. Som pårørende kan man oppleve store belastninger, og målsettingen med sentrene er å bidra til økt livskvalitet og mestring. Veiledningen gis gjennom gruppesamtaler og individuell samtale. NKS tilbyr også mestringskurs.

Bilde fra sanitetskvinnene.no 

NKS veiledningssenter Nord-Norge