Selvmordsforebygging – hjelpetilbud

Trenger du eller noen du kjenner hjelp raskt?
Er det akutt fare for selvmord?
Lokalt og nasjonalt finnes en rekke tilbud til hjelpetrengende.

Er det snakk om akutt selvmordsfare?

Ring snarest mulig nødnummeret 113
– eller legevakten på telefon 116 117 for rask hjelp.

Ta kontakt med fastlege

Du kan ta kontakt med fastlegen din for psykisk helsehjelp ved å henvende deg til legekontoret som din fastlege tilhører.

Dersom du ikke vet hvem som er din fastlege, kan du logge inn på «Min Helse» på Helsenorge.no og finne dette under «Helsekontakter»:

Min Helse på Helsenorge.no

Dersom du ikke har fastlege kan du kontakte legevakten ved behov for øyeblikkelig hjelp.
Telefonnummer 116 117.

Andre lokale hjelpetilbud

Disse hjelpetilbudene er også for mennesker som opplever kriser og store belastninger.
 

Landsomfattende eksterne hjelpetilbud

Her er et utvalg av ulike eksterne hjelpetelefontilbud, altså ikke-kommunale tjenester, som du kan henvende deg til uavhengig av hvor i landet du bor og er. Disse er ikke i regi av Hammerfest kommune. For komplett oversikt, besøk Helsenorge.no.