Fiske i Storvatnet

Vannet er kommunal eiendom og forpaktes av Vest-Finnmark Jeger- og Fiskerforening. Vannet har bestander av ørret og sjørøye. Det er tillatt å fiske etter ørret i vannet i avmerket område. Fiske etter sjørøye er ikke tillatt pga. negativ bestandsutvikling.

Fiskeregler

Alle fiskere skal ha gyldig fiskekort, gyldig statskort (ikke personer bosatt i Finnmark) og identitetsbevis. Kortet skal alltid has med under utøving av fiske og framvises ved forespørsel til fiskeoppsyn. Fiskeoppsynet er medlemmer av Vest-Finnmark jeger og fiskeforening.

 • Fiske etter stasjonær ørret er tillatt f.o.m. 1. juni t.o.m. 15. august.
 • All fiske i elva mellom vann og sjø er forbudt, samt i forbudssonene i øvre og nedre del av vatnet. Dette gjelder også i en sone på 200 m. på hver side av utløpet i sjøen (se kart).
 • Det er forbudt å fiske fra båt.
 • Annen fisk enn ørret skal håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i vannet.

Redskap

Som redskap er kun følgende tillatt: kun stangfiske med flue, mark, sluk, spinner og wobbler.
Ved fiske med flue eller mark er ett oppheng.
Fiske med sluk, spinner eller wobbler med mer enn en dregg er forbudt.
Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken kan krøkes. Fiskeredskaper skal heller ikke forlates under fiske.

Fangsrapportering

De som har fisket skal levere fangstrapport som beskrevet på fiskekortet. Dette for å synliggjøre betydningen av vannet lokalt.

Sesongkort og døgnkort

 • Sesongkort selges kun til innbyggere i Hammerfest kommune. Pris kr 120.
  Kortet leveres ut gratis til medlemmer av Vest-Finnmark Jeger og Fisk (VFJF). Medlemskap i foreninga fås hos Kleven Jakt & Fiske for kr 120,-
   
 • Døgnkort selges til tilreisende. Pris kr 50.
  Før fiskekort selges til personer bosatt utenfor Finnmark, skal det fremlegges kvittering for at fisketrygdavgift er betalt.
   
 • Depositum betales for begge kortene. Pris kr 200,-. Tilbakebetales ved innlevering av siste fangstrapport.

Fiskesonekart 

Kart over Storvannet med fiskesoner inntegnet - Klikk for stort bilde 

 • Vis hensyn under fiske og slipp andre til på attraktive fiskeplasser!
 • Bidra til at det er rent og ryddig rundt vannet!
   

Kontakt for mer informasjonVest-Finnmark Jeger og Fiskeforening (VFJF)

M 951 23 159
Nettside: Vest-Finnmark Jeger- og Fiskerforening (VJFF)

Kleven Jakt og Fiske

Brenneriveien 2
9600 Hammerfest
78 40 71 40