Leie turutstyr

Utstyrssentralen har alt som trengs til et aktivt friluftsliv.

Hammerfest kommune ønsker å stimulere og gi alle mulighet til økt fysisk aktivitet og friluftsliv.  Derfor vil vi at alle barn og unge skal ha muligheten til å delta på fritidsaktiviteter uavhengig av deres og familiens økonomiske situasjon. Utstyrssentralen skal bidra til at utstyr til sports- og friluftsaktiviteter blir tilgjengelig for alle innbyggere i Hammerfest kommune.

Gratis utstyr til dem som trenger det

Skoler, barnehager, frivillige organisasjoner og lignende leier utstyr helt gratis hos utstyrssentralen. Utstyrssentralen har som overordnet mål om å bekjempe barnefattigdom og utligne sosiale ulikheter i samfunnet. Barn og unge vil derfor alltid bli prioritert ved utlån, og vi bruker skjønn ved utleie og pris. Leieprisene er symbolske og all inntekt på utleie går direkte tilbake til drift og vedlikehold av sentralen, samt innkjøp av nytt utstyr og oppgradering av eksisterende utstyr.

Ta kontakt eller kom innom oss hvis du ønsker å høre mer om utstyrssentralen.
Alle er velkommen hos oss.

Hvor finner du oss?

Hammerfest kommunes utstyrssentral er plassert på Lavterskelen ved Montenegro bo- og lavterskelsenter. 

Du kan også finne oss på Facebook

Retningslinjer for lån og bruk av sports- og friluftsutstyr

Utstyrssentralen står ikke ansvarlig for hvordan du bruker utstyret. All bruk av utstyret skjer på eget ansvar. Den som låner / leier utstyret, må selv dekke kostnader ved reparasjoner eller innkjøp av nytt utstyr, dersom utstyret skulle bli ødelagt. Dette gjelder ikke normal slitasje.

Utstyret skal leveres tilbake i den samme stand som ved utlån / leie.
Avvik skal meldes fra om ved innlevering til de som tar imot utstyret.

Betaling

  • Betaling skjer ved utlevering av utstyret på Lavterskelen. 
  • Vi kan for tiden bare ta i mot kontant betaling.
  • Prisene for leie av utstyret er lave. Inntektene går til å dekke drift og vedlikehold av utstyrssentralen, samt til innkjøp av nytt utstyr.
  • Alle som leier utstyret gjør det på eget ansvar, og er erstatningsansvarlige hvis utstyret forsvinner eller blir ødelagt. 

For informasjon se også Hammerfest frivilligsentral

Montenegro bo- og lavterskelsenter

Adresse

Utstyrssentralen

Montenegro bo- og lavterskelsenter
Idrettsveien 56
9603 Hammerfest


Telefon

M 485 09 274

Åpningstider

Mandag – fredag 10:00 – 15:00

Telefonen er bare betjent i åpningstiden