Snøscooterløyper

Se også:
Motorferdsel i utmark og vassdrag

Åpne/stengte scooterløyper

Sist oppdatert 10.05.2021

NB! Løypekartet for gamle Kvalsund kommune er ikke oppdatert med nye scooterløyper ennå. Se tekstbeskrivelse over for oppdatert informasjon.

Interaktivt løypekart

Du kan skrolle og zoome i kartet.

Klikk her hvis løypekartet ikke vises i din nettleser

Kart over nye løyper per november 2019

 

Forskrifter

Inntil det blir utarbeidet en felles forskrift for nye Hammerfest kommune gjelder forskriftene fra før kommunesammenslåingen for tidligere Hammerfest og Kvalsund kommuner:

Hammerfest har søkt statsforvalteren om forlenget snøscootersesong utover 5. mai.

Kontakt

Jonny Kristensen
Driftsbetjent
Park, Idrett og Friluftsliv
E-post
Telefon 78 40 26 70
Mobil 911 67 577