Tur- og friluftsområder

Hammerfest kommune har mange naturklenodier og skatter som har vakt begeistring og glede i generasjoner og hatt stor betydning for manges identitet og livskvalitet.

I Hammerfest (og på Sørøya) oppgir mange den vakre og allsidige naturen som en av årsakene til at de blir boende nettopp her. Hammerfest kommune har som mål å ta vare på naturperlene og attraksjonene, gjøre de synlige og presentable, både for egen befolkning og tilreisende. Vi tenker offensivt og langsiktig for å gjøre friluftsliv til viktig politikk og konkret handling.

Løft blikket. La deg trollbinde av de uendelige mange kontrastene, naturherlighetene vi har her i Hammerfest kommune.


Hammerfest og Hasvik kommuner har inngått et samarbeid om å merke en sammenhengende tursti fra fjellet Fuglen ved Sørvær til Akkarfjord og Tarhalsen i perioden 2017 til 2020.

Utforsk den enestående kystlandskapet i det uforutsigbare været.

Sørøya! har du vært der? Prøvd å stå midt i den barske og fascinerende naturen overveldet av inntrykk.

På Servicekontoret får du kjøpt turkart