Vannkvalitet

Det kan fra tid til annen finnes bakterier som kan være helseskadelige i vannene i kommunen. 

🙂 Mellomvannet

Det forekommer tilsig av avløpsvann til Mellomvannet. Siden dette også er et populært friluftsområde, tar vi jevnlig vannprøver her.

Vannkvalitet i Mellomvannet

Dato for prøvetaking: 15.06.2020

Bakterietype Mengde pr 100 ml Status
Intestinale enterokokker 2 🙂 God
Clostridium perfringens 18 🙂 God 
E. coli 24 🙂 God
Koliforme 53 🙂 God

Avløpssystemet i området er overbelastet ved stor vannføring

Når det er mye vann i terrenget rundt Mellomvannet, trenger dette inn i avløpssystemet. Vannet fra terrenget blander seg så med kloakkvann og noe av dette kan renne ut igjen og havne i Mellomvannet.

Vær nøye med hygienen ved Mellomvannet

Det kan flyte tarmbakterier med kloakkvannet til Mellomvannet. Disse bakteriene dør når de ikke er i et varmblodig dyr, men de kan overleve noen uker i naturen. Om man er ved vannet, er det lurt å ha med håndsprit for vask av hender etter at man har vært i kontakt med vannet og før man eventuelt spiser eller drikker noe.

Fisk fra vannet skal kunne spises om man er nøye med renhold og vask før den stekes/kokes. Vi anbefaler ikke å bade i vannet når det er oppblomstring av tarmbakterier.

Grenseverdier

🙂 God : < 100 
😐 Mindre god : 100 - 1000
🙁 Dårlig : > 1000

Når kvaliteten på vannet er god eller mindre god, skal det være trygt å bade i vannet.

NB!

  • Ved tilfeller av ukontrollert utslipp av avløpsvann, for eksempel ved flom eller unormalt høy vannføring, kan vannkvaliteten raskt forverres etter siste prøvetaking.