Frivillighetskoordinator

Hammerfest kommune ønsker et tett samarbeid med frivillige organisasjoner for å stimulere til aktivitet, deltakelse og sosial inkludering for våre innbyggere.

Kommunen har en frivillighetskoordinator med følgende oppgaver:

  • Være kommunens bindeledd mot frivillig sektor og eksterne samarbeidspartnere
  • Koordinere og samarbeide internt på tvers av sektorer
  • Følge opp frivillighetsarbeidet i kommunen og sette samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor i system
  • Stimulere til samarbeid mellom kommunen, frivillige lag og foreninger, pårørende og innbyggere som har lyst til å engasjere seg
  • Bidra for å generere frivillig innsats
Arbeidstid: kl. 08:00 – 15:45 onsdag, fredag og annenhver torsdag