Tilskuddsordninger

Aktivitets- og prosjekttilskudd kan gis til alle typer organisasjoner/enkeltpersoner - enten for tiltak/prosjekter/større kulturtiltak i egen regi, eller for samarbeid med andre organisasjoner/grupperinger.

Tilskudd til frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som over tid driver tilskuddsberettiget virksomhet i kommunen

Hammerfest kommune kan hvert år dele ut kultur- og idrettsstipend. Årlig settes det av 125 000 kroner til formålet. Hvert stipend er på minimum 25 000 kroner.
Søknadsfristen er 15. april.
Overrekking av kultur- og idrettsstipend skjer i forbindelse med et kommunestyremøte før sommerferien.

Denne tilskuddsordningen er rettet mot frivillige organisasjoner innenfor idrett og friluftsliv, allment kulturarbeid og øvrige kulturformål.