Øyfolk - Årbok for lokalhistorie og kultur i Hammerfest

Årboka Øyfolk har kommet ut hvert år siden 1990.*

Forside: Øyfolk 2020 - Klikk for stort bilde Biblioteket har flere eksemplarer av alle årgangene.

Biblioteket har gjort hver tittel som er skrevet i årboka søkbar, med tittel, forfatter og emne.

Her kan du se et alfabetisk register over artiklene

Avgrenset søk for årboka

Her kan du søke etter emne, tittel, forfatter med mer i artiklene. Søket er avgrenset til innholdet i årboka.

* Utgitt i 1990-1992 med tittel:
«Årbok nnnn Hammerfest-Sørøysund»