Låneregler for Hammerfest bibliotek

Rett til å bruke biblioteket

 • Alle har rett til å bruke Hammerfest bibliotek.
 • For å kunne låne må du være registrert som låner ved biblioteket.
 • Ha alltid med lånekortet når du besøker biblioteket.

Låne fra biblioteket

 • Du kan låne så mye du vil hos Hammerfest bibliotek.
 • For film og spill gjelder fastsatt aldersmerking.
 • Vanlig lånetid er 4 uker. Noe materiale kan ha annen utlånstid, se bibliotekets hjemmeside.
 • Du kan fornye lån via bibliotekets hjemmeside (Mappa Mi), bibliofilappen eller ved å kontakte biblioteket. Er materialet reservert av andre lar det seg ikke fornye.
 • Du kan reservere   som er utlånt via bibliotekets hjemmeside (Mappa Mi), bibliofilappen eller ved å kontakte biblioteket. Du settes da på venteliste.
 • Dersom biblioteket ikke har det materialet du trenger, kan dette lånes inn fra andre bibliotek. Eierbibliotekets låneregler gjelder.
 • Du kan levere bøker du har lånt ved et annet bibliotek hos Hammerfest bibliotek.

Lånekort

 • Lånekortet er gratis og utstedes av biblioteket.
 • Lånekortet er personlig, og du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort.
 • Er du under 15 år må du ha underskrift av foresatte for å få lånekort. Legitimasjon må framvises fra fylte 15 år.
 • Du kan få nasjonalt lånekort som kan brukes ved alle norske bibliotek ved å oppgi fødselsnummer (11 siffer), D- eller DUF-nummer.
 • Har du allerede nasjonalt lånekort fra et annet bibliotek kan du knytte deg opp til Hammerfest bibliotek ved å framvise legitimasjon.
 • Meld fra om du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse.
 • Meld straks fra ved tap av lånekort. Nytt kort utstedes mot et gebyr.

Lyd- og bildemedier

 • Film, lydbøker og spill lånt ved biblioteket er til privat bruk.
 • Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på låners tekniske utstyr.

Ansvar og brudd på regler

 • Dersom du ikke overholder lånetiden vil du få inntil to purringer. Det kreves gebyr ved purring for voksne.
 • Tapt eller skadet materiale må erstattes etter vedtatte satser.
 • For barn under 18 år er foresatte økonomisk ansvarlig.
 • Brudd på lånereglene kan føre til at du mister retten til å låne ved Hammerfest bibliotek.
Lånetider
Kategori Lånetid
Bøker 28 dager
Lydbøker 28 dager
Tegneserier 28 dager
Tidsskrifter 28 dager
Musikk/CD 28 dager
CD-rom 28 dager
Fagfilmer  7 dager
Spillefilmer  7 dager
Språkkurs 60 dager
Mikrofilm 28 dager
Seriebøker 14 dager
Gebyrsatser
Gebyr 1. gang 2. gang
Voksne kr 50,- kr 50,-
Barn kr 0,- kr 0,-

Ansvar

Det er gratis å låne, men det koster å levere for sent eller å la være å levere
Eier av lånekortet er ansvarlig for alt som lånes på kortet.  Ansvaret gjelder fra materialet er lånt ut og til det tilbakeleveres skrankepersonalet i biblioteket.

Erstatning

Dersom materialet ikke er innlevert etter 2. gangs purring, anses materiale som tapt og det må erstattes.  Også skadet materiale må erstattes. 

Biblioteket har følgende takster for tapt, eventuelt skadet materiale:

Erstatningssatser
Type Skade Tap
Voksen skjønnlitteratur kr. 400 kr. 500
Voksen faglitteratur kr. 500 kr. 600
Barnebøker kr. 300 kr. 400
Lydbøker kr. 300 kr. 500
Tegneserier kr. 200 kr. 200
Tidsskrifter kr. 200 kr. 200
Musikk/CD kr. 300 kr. 500
CD-rom kr. 400 kr. 600
Fagfilmer kr. 300 kr. 300
Spillefilmer kr. 300 kr. 300
Språkkurs kr. 1000 kr. 2000

Spesielt verdifullt materiale kan føre til høyere erstatningstakst

Det sendes ut regning på tapt eller skadet materiale, deretter inkassovarsel.

Låneretten inndras

Låneretten inndras ved sendt regning, eller påløpte kr 200,- i purregebyr, til låner har gjort opp for seg.