Ordensregler for Hammerfest bibliotek

Alle som besøker Hammerfest bibliotek skal oppleve at biblioteket er et godt og trygt sted å være. Dette forutsetter at alle viser alminnelig god folkeskikk.

Generelt

Besøkende må rette seg etter Hammerfest biblioteks regelverk (utlånsregler og ordensregler), og plikter å følge anmodninger fra ansatte. Dersom man ikke retter seg etter anmodningen kan man bli bortvist fra biblioteket.

Oppførsel

Husk at biblioteket er et offentlig sted. Ta hensyn til andre, for eksempel ved samtaler og bruk av mobiltelefon. Personer som er til sjenanse for andre, eller på annen måte oppfører seg upassende, kan vises bort fra biblioteket. 

Trusler og voldelig atferd medfører bortvisning og vil bli anmeldt.

Dyr

Kun førerhunder er tillatt i lokalene.

Mat og drikke

Det er tillatt med mat og drikke i biblioteket, men ta hensyn.

Rusmidler

Personer som er synlig påvirket av rusmidler kan vises bort.

Personer som bruker, kjøper eller selger rusmidler ulovlig skal vises bort fra biblioteket, og politiet vil bli varslet.

Tyveri

Personer som stjeler bøker, utstyr eller annet materiale vil bli bortvist, og forholdet vil bli anmeldt til politiet.

Bortvisning

Personalet kan vise personer bort fra bibliotekets lokaler. Bortvisningen varer ut dagen.

Utestenging

Hammerfest bibliotek kan utestenge personer for en bestemt tidsperiode. Dette er et alvorlig inngrep i den enkeltes rettigheter og vil kreve behandling i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser.

Besøksforbud

Ved alvorlige hendelser vil biblioteket anmelde saken og begjære besøksforbud etter straffeprosesslovens § 222a.