Vi skriver 15. desember 2020, og prosjektet vårt har siden mars 2020 vært preget av det smittsomme coronaviruset som siden da har preget hele Norge.

Vi skriver 25. mars 2020, og prosjektet vårt er dessverre også preget av det smittsomme coronaviruset som den siste måneden har preget hele Norge.
Vi har fått gjennomført planlagt prosjektarbeid i januar og februar, men nå har vi måttet sette en del av vårt arbeid på vent. Likevel er det mye arbeid vi kan gjøre hjemmefra, så vi arbeider videre med godt mot.

Nå er de siste planlagte aktivitetene for 2019 gjennomført. Det har vært 2 intense uker i Kvalsund med gjennomføring av prosjektets tiltak /aktiviteter i henhold til handlingsplanen for 2019.

En sommer er over, og bak oss ligger en periode full av opplevelser, inntrykk og erfaringer. Særlig på grunn av Kvalsund kommunes 150-årsjubileum, hvor vi fikk delta på mange spennende arrangementer.

Prosjektgruppa Arahavde ønsker å løfte frem kunnskap om den sjøsamiske kulturarven i Kvalsund, og skape stolthet hos flere med sjøsamisk bakgrunn.