Retningslinjer for kulturprisen

Hammerfest kommune kan hvert år tildele en kulturpris på kr. 30 000,-

Kulturprisen kan tildeles lag/foreninger/organisasjoner, enkeltpersoner eller institusjoner som har stått eller står sentralt i Hammerfest kommunes kulturliv gjennom nytenking og/eller fortjenestefull innsats.

Kulturprisen dekker alle aktiviteter innen det utvidede kulturbegrep.

Lag, forening, organisasjon, enkeltperson eller institusjon må stå eller ha stått sentralt i Hammerfest kommunes kulturliv gjennom nytenking og/eller fortjenestefull innsats.

Enhver som er bosatt i kommunen skal ha anledning til å komme med begrunnede forslag på aktuelle kandidater.

Kulturprisen blir kunngjort i lokalpressen hvert år på våren – april

Forslag på kandidater skal være begrunnet.
Kultursjefen kan gi veiledning om kulturprisen.
Innstilling gjøres av kultursjefen.

Kulturprisen tildeles av styret for Kultur, omsorg og undervisning.

Dersom en ett år ikke finner frem til aktuelle kandidater, kan prisutdelingen utgå dette året.

Kulturprisen med diplom utdeles av leder for KOU-styret, primært ved den årlige feiringen av 17.mai

Mottaker av kulturprisen kunngjøres og deles ut 17. mai hvert år. Prisvinneren blir varslet på forhånd.

Forslag merkes med kulturprisen og sendes til:

Hammerfest kommune v/kultursjefen
Postboks 1224
9616  Hammerfest
postmottak@hammerfest.kommune.no

Forslag kan også leveres inn til Servicekontoret.

Kontakt

Grethe Johannessen
Fagansvarlig kultur
E-post
Telefon 78 40 28 02
Mobil 981 09 837