Retningslinjer for kulturstipend

Hammerfest kommune kan hvert år tildele kulturstipend på minimum kr. 25.000,-.
Kulturstipendet har som formål å hjelpe frem kulturarbeidet i kommunen.

 

Målgruppe

Enkeltpersoner og grupper som bor og/eller arbeider i kommunen.

Kriterier/vilkår

Stipendmidlene skal nyttes til å gjennomføre særlige kulturarbeidsoppgaver eller til utdanning eller perfeksjonering av kunstnerlige egenskaper eller annen aktiv kulturinnsats. Det kan også nyttes til reisestipend.
Stipendet dekker alle aktiviteter innen det utvidede kulturbegrep.

Søker må bo eller arbeide i kommunen.
Søker som har mottatt kulturstipend i løpet av de siste 2 årene kan vanligvis ikke regne med å få sin søknad imøtekommet.

Søker som tildeles stipend skal innen en fastsatt tidsfrist avlegge en kort, skriftlig rapport om hvordan stipendmidlene er blitt benyttet.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kulturstipendet blir kunngjort i lokalpressen hvert år med frist; senest midten av april.
Søknaden skal være begrunnet.

Kultursjefen kan gi veiledning om kulturstipendet.  
Innstilling gjøres av kultursjefen.

Kulturstipendet tildeles av styret for Kultur, Omsorg og Undervisning.
Dersom en ett år ikke finner frem til aktuelle kandidater, kan tildeling av stipend utgå dette året.
Kulturstipendet med diplom utdeles av leder for KOU-styret, primært ved den årlige feiringen av 17. mai.

Annen informasjon

Skriftlig søknad, merket kulturstipend, med begrunnelse sendes til:

Hammerfest kommune
v/Kultursjefen
Postboks 1224
9616 HAMMERFEST
postmottak@hammerfest.kommune.no

Søknaden kan også leveres på Servicekontoret.

Mottaker av kulturstipendet kunngjøres og deles ut 17. mai hvert år. Stipendmottaker blir varslet på forhånd.

Kontakt

Grethe Johannessen
Fagansvarlig kultur
E-post
Telefon 78 40 28 02
Mobil 981 09 837