Dages Jentekor

Kor for jenter i alderen 10 - 25 år. Koret er delt i et aspirant- og et hovedkor og synger alle typer sanger.
Dages Jentekor øver i Hammerfest kirke på torsdager kl. 17.00 - 18.30.
Koret har et nært samarbeid med Hammerfest kulturskole.


Kontaktinformasjon

Leder 
Dage Riives
488 97 412dage@dagesdanseskole.no