Endringer i kommunal fakturering for vannforbruk og for slamtømming

I 2020 blir det noen endringer på fakturering av kommunale gebyrer for vannforbruk og for tømming av septiktanker og fettutskillere.

Les mer om endringene av fakturering

Næring, skatt, økonomi og bevilling