Økologisk landbruk

Formålet med tilskudd til økologisk landbruk er å stimulere til å legge om og opprettholde økologiske driftsformer i Norge. Tilskuddet skal bidra til å kompensere for økte kostnader og avlingsnedgang ved økologisk drift, samt bidra til økt produksjon av økologiske landbruksprodukter. Tilskudd til økologisk landbruk inngår som del av produksjonstilskudd og omfatter tre ordninger:

  • Omleggingstilskudd – engangstilskudd
  • Arealtilskudd – årlig
  • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

Foretaket må oppfylle de generelle kravene til produksjonstilskudd i jordbruket for å være tilskudd berettiget.

Relaterte lenker: