Kommunale gebyrer og avgifter

Kommunale avgifter faktureres 4 ganger i året

Forfall

  • 20.mars
  • 20. juni
  • 20. september
  • 20. desember
Kommunen tar sikte på å gå over til månedlig fakturering av kommunale avgifter, altså 12 terminer per år.

Prisliste

Kommunale avgifter og gebyrer er vedtatt i kommunens gebyr- og avgiftsregulativ (PDF, 2 MB)

.