Eiendomsskattelister 2019

Eiendomsskattelister legges ut til offentlig gjennomsyn 1. mars på servicekontoret og på biblioteket

Listene viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av:

  • Eiendommens adresse
  • Gnr bnr fnr snr
  • Skattetaksten
  • Skattesats
  • Bunnfradrag (gjelder boliger og fritidseiendommer)
  • Utregnet eiendomsskatt

Eiendommer som har fritak for eiendomsskatt er ført på egen liste.

Alle skattytere er tilsendt informasjon  som viser hvordan skatten er beregnet  samt mulighet for å klage.     

Eiendomsskattelister 2019
Tittel Publisert Type
Bolig- og fritidseiendommer taksert av kommunen

01.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bolig-%2Bog%2Bfritidseiendommer%2Btaksert%2Bav%2Bkommunen.pdf
Boligverdier fastsatt av Skatteetaten

01.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned boligverdier%2Bfastsatt%2Bav%2BSkatteetaten.pdf
Energianlegg og oppdrett

01.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned energianlegg%2Bog%2Boppdrett.pdf
Fritak lag og foreninger

01.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned fritak%2Blag%2Bog%2Bforeninger.pdf
Fritak nybygde boliger

01.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned fritak%2Bnybygde%2Bboliger.pdf
Næring med særskilt grunnlag

01.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Næring%2Bmed%2Bsærskilt%2Bgrunnlag.pdf
Næringseiendommer og næringsdel i kombinerte bygg

01.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Næringseiendommer%2Bog%2Bnæringsdel%2Bi%2Bkombinerte%2Bbygg.pdf
Obligatorisk fritatte eiendommer

01.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned obligatorisk%2Bfritatte%2Beiendommer.pdf

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.