Tur- og friluftsområder

Hammerfest kommune har mange naturklenodier og skatter som har vakt begeistring og glede i generasjoner og hatt stor betydning for manges identitet og livskvalitet.

 I Hammerfest (og på Sørøya) oppgir mange den vakre og allsidige naturen som en av årsakene til at de blir boende nettopp her. Hammerfest kommune har som mål å ta vare på naturperlene og attraksjonene, gjøre de synlige og presentable, både for egen befolkning og tilreisende. Vi tenker offensivt og langsiktig for å gjøre friluftsliv til viktig politikk og konkret handling.

Løft blikket. La deg trollbinde av de uendelige mange kontrastene, naturherlighetene vi har her i Hammerfest kommune.

Merking med T-er og varder er nå kommet til området mellom Langstrandfjorden og vegen mellom Hellefjord og Skarvfjord. Skiltstengene er satt opp, men skiltene er ikke montert. 

Sørøya! har du vært der? Prøvd å stå midt i den barske og fascinerende naturen overveldet av inntrykk.

Nordvest av Sørøya ligger Bondøya, en liten «fjelknatt» ute i storhavet ca. 1,2 km lang, 400 meter bred og 120 meter høy. 

Kamøyene ligger mellom Bondøya og Sørøya. Her hekker mye sjøfugl.