Stien Sørøya på langs er ikke ferdig merket

Merking med T-er og varder er nå kommet til området mellom Langstrandfjorden og vegen mellom Hellefjord og Skarvfjord. Skiltstengene er satt opp, men skiltene er ikke montert. 

Hammerfest og Hasvik kommuner har tatt initiativ til merking av stien Sørøya på langs. Stien skal gå fra fjellet Fuglen ved Sørvær til Tarhalsen ved Akkarfjord. Stien blir 95 kilometer lang, og krever omfattende og langvarig arbeid.

Merkearbeidet med varder, røde T-er og skilt startet opp på Fuglen sommeren 2017, fortsatte sommeren 2018 og 2019, og ventes sluttført sommeren 2020.

Merking med T-er og varder er nå kommet til området mellom Langstrandfjorden og vegen mellom Hellefjord og Skarvfjord. Skiltstengene er satt opp, men skiltene er ikke montert. 

Stien er ikke ferdig!

Gå gjerne langs stien, men vær oppmerksom på at du kan støte på:

  • Stikryss uten skilting
  • Kortere strekninger langs traseen hvor varding og T-merking opphører
  • Varder uten røde T-er
  • Varder som går over i mindre merkestein – for så å opphøre

Vi ønsker at folk skal komme seg ut på tur på Sørøya. Men her som andre steder i fjellet må en ha med kart og kompass, og evt. GPS – og ikke minst kunne bruke det.

En digital nedlastbar versjon av stien vil foreligge i løpet av høsten 2020.

God tur!


Hammerfest og Hasvik kommuner