Turhytter

Hammerfest kommune har 6 åpne turhytter.

Kvaløya:

Seiland

Sørøya

Alle hyttene har regler som bør følges. De fleste har dette på veggen. Som en del av kommunens tiltak for folkehelsen, ønsker vi at hyttene skal være lett tilgjengelig og kunne tjene publikum året rundt. Noen hytter vil selvsagt være litt mer utfordrene enn andre hytter med tanke på tilgjenglighet. Hyttene har blitt og skal bli restaurert i større og mindre grad.

Kommunen betjener hyttene mest om vinteren, da tilgjengeligheten er best. Ved og annet blir kjørt opp jevnlig og ved behov.

Glimmevannshytta 

Klikk for stort bildeGlimmevannshytta Helt ny hytte sto ferdig vinteren 2014. Lik den gamle hytta, men noe større med god isolasjon og vinduer. Selve tak og vegger ble bygd av byggfag-linja på Hammerfest videregående skole. Fraktet med helikopter på sommeren og satt opp av Storvika hytteforening høst 2013. I perioden desember 2013 til ferdigstillelse ble hytta gjort ferdig av driftsbetjenten for utendørs anlegg. Åpning med ordføreren og masse glade folk den 16. mars 2014. Glimmevannshytta er lokalisert ca. 322 m.o.h, og turen til hytta er moderat tilgjengelig.

Montenegrohytta

Klikk for stort bildeMontenegrohytta  Hytta ble i sin tid bygd og forært byens skigåere av Ulf Hauan. Årstallet er ukjent. Hytta er noe utfordrene/moderat å besøke. Det er lettest å komme til Montenegrohytta  fra  Rundvannshytta og inn mot Svartfjellet.

Rundvannshytta

Klikk for stort bildeRundvannshytta  Hytta er satt opp på 1970-tallet av Hammerfestinger. Nøyaktig årstall kommer.

De seneste årene er hytta rastaurert med nye vinduer, innvendig tak, panel i yttergangen og malt. Tilgjengeligheten er enkelt, spesielt sommerstid.

Svartfjellhytta

Klikk for stort bildeSvartfjellhyttaIdeen om hytta ble materialisert da en del turgåere kom sammen i mars 1965.  Osvald Bartholdsen var en ildsjel i dette som i så mye annet når det gjaldt idrett og friluftsliv i byen i en mannsalder. Med seg i komiteen hadde han fire innflyttere som da arbeidet på Findus. Det var Svein Nørstebø, Cato Næsfeldt, Halvor Bjårstad og Bjørn Taraldsen. Flere Hammerfestinger har gjennom årene tatt på seg oppgave med vedlikehold og restaurering, bl.a Ernst Larsson som hadde ansvaret for bygging av tilbygget i 72/73. Dette sier Hans Edvard Bentsen om å besøke Svartfjellhytta:

"For turgåere på Kvaløya har Svartfjellet vært et utfordrende turmål i alle år siden man begynte å ta skiene i bruk i fritiden. Med sine 630 meter over havet kreves både innsats og en smule kondisjon for å nå toppen. Som belønning er det en herlig følelse å komme opp, spenne av skiene, rette ryggen og skue horisonten rundt. Utsikten er flott i klarvær, du har følelsen av å se 'halve Vestfinnmark' herfra".

April 2015 ble det satt inn nye flotte vinduer i hytta av Kenneth Esiassen fra Hoddøs glass og Driftsbetjent Jonny Kristensen.

Tindstua

Klikk for stort bildeTindstuaHytta ved Vassbuktvannet på Seiland ble satt opp av Nordre Seiland jakt og friluftsforening 1996. Hytta er er yndet turmål for lokale og tilreisende turfolk. Moderat tilgjengelighet.

De senere årene er hytta blitt noe restaurert med ny ovn og vedlikehold. Hytta driftes av foreningen.

Hytteregler for Tindstua

Gamvikvannhytta

Klikk for stort bildeGamvikvannhytta Hytta på nordenden av Sørøya sto ferdig senhøstes 2009. Den ble satt opp av kommunens folk og lokale aktører. Akkafjord bygdelag står for drifta og har tilsyn. Hytta er et poplært turmål for store og små og er lett tilgjengelig.